Στις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της ελληνικής αγοράς βάσει κύκλου εργασιών και εξαιρουμένης της Lidl, η κατηγορία του συσκευασμένου καφέ κατέγραψε αύξηση 16,6% σε όρους προωθητικών ενεργειών και 26,2% σε διάρκεια προσφορών. Το μέσο ποσοστό έκπτωσης βρέθηκε στο 24,5%, κατά 1,4% χαμηλότερο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Τα δεδομένα ανάλυσης αντλούνται από την υπηρεσία Pockee Market Intelligence, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία προσφορών φυλλαδίου, τηλεοπτικών προσφορών και προσφορών εντός καταστημάτων επιλεγμένων αλυσίδων σούπερ μάρκετ [(Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας)].

Τον φετινό Μάρτιο υπήρξε σημαντική αύξηση στη διάρκεια των προωθητικών ενεργειών, κατά 32,4% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, με το μέσο βάθος έκπτωσης (24,1%) να είναι το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου, 3,6% χαμηλότερο από εκείνο του Μαρτίου του 2022.

Το μέσο βάθος έκπτωσης στις προσφορές εντός καταστήματος μειώθηκε κατά 2,7%, συγκριτικά με το περσινό πρώτο τρίμηνο. Οι τηλεοπτικές προσφορές μειώθηκαν κατά 1,7%. Οι προσφορές φυλλαδίου αυξήθηκαν κατά 0,8%. Έλαβαν χώρα 70 περισσότερες προσφορές εντός καταστήματος κατ’ απόλυτη τιμή, είχαμε 13 λιγότερες προσφορές σε φυλλάδια και έγιναν και δύο λιγότερα τηλεοπτικά σποτ προσφορών.

Ειδοποιός διαφορά η μείωση των προσφορών φυλλαδίου
Η μεγαλύτερη μείωση αφορούσε τα φυλλάδια προσφορών της ΑΒ Βασιλόπουλος, αύξηση εμφάνισε η Μασούτης. Οι περισσότερες προσφορές στην κατηγορία του συσκευασμένου καφέ, που προβάλλονταν σε φυλλάδια, αφορούσαν τον Γαλαξία, ο οποίος διατηρεί και τη μεγαλύτερη διάρκεια προσφορών φυλλαδίου.

Συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι πέντε επιλεγμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατέγραψαν αύξηση προωθητικών ενεργειών και διάρκειας. Η μεγαλύτερη αύξηση, κατά 63,7% και 62% αντίστοιχα, αφορούσε τη Σκλαβενίτης. Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και σε όρους ενεργειών και διάρκειας και στα καταστήματα My market, κατά 20% και 30,8% αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις παρακινούνται από την αύξηση του αριθμού και της διάρκειας των αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών εντός καταστήματος. Το μεγαλύτερο μερίδιο προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών του πρώτου τριμήνου του 2023, αφορούσε την ΑΒ Βασιλόπουλος. Το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών ανήκε στη Σκλαβενίτης (30,4%.) Το μεγαλύτερο μέσο βάθος έκπτωσης καταγράφηκε στη Μασούτης (26,2%).

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα για κάψουλες, φίλτρου και αλεσμένο espresso
Σε ό,τι αφορά τον καφέ σε κάψουλες, το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών ανήκε στη Σκλαβενίτης, με 27,8%, ακολουθούσαν τα My market, με 23,6% και η ΑΒ Βασιλόπουλος, με 21,3%. Το μεγαλύτερο μέσο ποσοστό έκπτωσης είχε η Μασούτης, με 28,1%. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ακολουθούσε με 26%.

Ως προς τον καφέ φίλτρου, το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών είχε η Σκλαβενίτης (30,8%) και έπονταν ΑΒ Βασιλόπουλος (28,3%) και My market (20,1%). Το μεγαλύτερο μέσο ποσοστό έκπτωσης εμφάνιζαν οι Σκλαβενίτης και My market: 25,4%. Ακολουθούσε η ΑΒ Βασιλόπουλος, με 25,3%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών στον αλεσμένο καφέ espresso ανήκε στα My market (25,5%). Ακολουθούσαν οι Σκλαβενίτης (25,4%) και ΑΒ Βασιλόπουλος (23,3%). Το μεγαλύτερο μέσο ποσοστό έκπτωσης εμφάνιζαν οι Σκλαβενίτης και My market (25,6%), ακολουθούσαν οι ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, με μέσο ποσοστό προσφορών 24,7%. Η υποκατηγορία με το υψηλότερο μέσο ποσοστό έκπτωσης στο πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν εκείνη του καφέ σε κόκκους και ακολουθούσε ο στιγμιαίος καφές, Πρόκειται για δύο κατηγορίες όπου ο Μασούτης είχε μέσα ποσοστά έκπτωσης μεγαλύτερα του 30%.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2023, η Σκλαβενίτης είχε κατά μέσο όρο χαμηλότερο βάθος έκπτωσης, σε σύγκριση με ΑΒ Βασιλόπουλος, My market και Μασούτης, ενώ ήταν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη διάρκεια προσφορών στην κατηγορία. Η Μασούτης διατηρούσε το μεγαλύτερο βάθος έκπτωσης, αλλά η συχνότητα των προσφορών ήταν σημαντικά μικρότερη.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά επηρεάστηκαν σημαντικά από τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2023: Μέσα στους επόμενους μήνες, το μέσο βάθος έκπτωσης στη Μασούτης εν πολλοίς «προσαρμόστηκε» στις τιμές των αλυσίδων αναφοράς. Το Μάρτιο του 2023 αυξήθηκε και ο αριθμός των προωθητικών ημερών στην κατηγορία του συσκευασμένου καφέ. Τέλος, στην Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας) οι προσφορές του πρώτου τριμήνου του 2023 είχαν μικρή συχνότητα και βάθος έκπτωσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter