«Καμπάνες», που φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που αισχροκερδούν καθ' υποτροπή, προβλέπονται στο σχετικό νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θέτει στο στόχαστρο ως σημαντικότερα παραπτώματα των επιχειρήσεων την εμπορία με υπερβολικό κέρδος, την παραποίηση προϊόντων, τις "ελληνοποιήσεις", την παραπλάνηση του καταναλωτή και την παρεμπόδιση των ελέγχων. Για παραβάσεις που μέχρι πρότινος προβλέπονταν μόνο ποινικές κυρώσεις, το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή και διοικητικών κυρώσεων. Επίσης, προβλέπει τον διπλασιασμό των προστίμων σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που υποπίπτουν για δεύτερη φορά στις ίδιες παραβάσεις, ενώ τη διαδικασία επιβολής των προστίμων για παραβάσεις που βεβαιώνονται επιτόπου την αναθέτει πλέον στις νομαρχίες.

‘Οσον αφορά στα χρηματικά πρόστιμα, θα ανέρχονται έως και στο 5% του τζίρου των προϊόντων που διαπιστώνεται ότι διατίθενται με όρους αισχροκέρδειας. Για παραβάσεις, που μέχρι πρότινος προβλέπονταν μόνο ποινικές κυρώσεις, τώρα θα επιβάλλονται και διοικητικές, ενώ στην περίπτωση που μια επιχείρηση θα υποπίπτει στην ίδια παράβαση για δεύτερη φορά το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Η διαδικασία επιβολής προστίμων για παραβάσεις που βεβαιώνονται επιτόπου περιέρχεται πλέον στις νομαρχίες, με την απαίτηση της καταβολής του 20% στην αρμόδια ΔOY, εάν η τιμωρούμενη επιχείρηση επιθυμεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Για τα διοικητικά πρόστιμα παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Eμπορίου ή στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και, σε επόμενο στάδιο, στο αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο.

Τα πρόστιμα

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

 • Με πρόστιμο 2% επί του κύκλου εργασιών τιμωρείται όποιος απαιτεί ή εισπράττει στη χονδρική ή λιανική πώληση ή στην παροχή υπηρεσιών ποσά ή αμοιβές που ξεπερνούν -όπου υπάρχουν- την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους. Tο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5.000 ευρώ, και το ποσοστό υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρηση στο συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης. Εφόσον δεν είναι εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός του τζίρου, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.
 • Πρόστιμο 2.000 ευρώ επιβάλλεται σε όποιον επιδιώκει ή επιτυγχάνει τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην αξία του προϊόντος (πχ ελλιπής στάθμιση ή μέτρηση).
 • Πρόστιμο 2.000 ευρώ βεβαιώνεται σε όποιον πραγματοποίησε συναλλαγή (με σκοπό την εμπορία) με παραβάτη, αν και γνώριζε τις ενέργειές του.
 • Mε πρόστιμο 2% επί του τζίρου τιμωρείται όποιος καταστηματάρχης, εργοστασιάρχης, πρατηριούχος, λιανοπωλητής και κάθε έμπορος ειδών κατέχει ψευδή όργανα μέτρησης ή άλλα από αυτά που από τον νόμο προβλέπονται. Tο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ. Tο ποσοστό υπολογίζεται επί του τζίρου που πραγματοποιεί η εταιρεία στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης, όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Εάν δεν είναι εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός του τζίρου, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.
 • Πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται σε όποιον εμποδίζει τον έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους και αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παράσχει στοιχεία.
 • Mε πρόστιμο 2% επί του τζίρου τιμωρείται όποιος στα είδη της κατηγορίας των ελεγχομένων για υπερβολικό κέρδος επιτυγχάνει ή επιδιώκει υπερβολικό κέρδος. Tο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5.000 ευρώ και υπολογίζεται επί του τζίρου της επιχείρησης στο συγκεκριμένο προϊόν και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης. Εάν δεν είναι εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός του τζίρου, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.
 • ‘Οποιος απαιτεί ή εισπράττει τίμημα υψηλότερο από εκείνο που αναγράφεται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους και τιμολόγια τιμωρείται με: α) 1.000 ευρώ, αν η παράβαση αφορά σε ένα προϊόν, β) 2.000 ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε 2 έως 5 διαφορετικά είδη, γ) 3.000 ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε 6 έως 10 διαφορετικά είδη και δ) 4.000 ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε περισσότερα από 10 διαφορετικά είδη.
 • Πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται (πέραν των όσων προβλέπει η φορολογική νομοθεσία) σε κάθε βιομήχανο, πρατηριούχο και γενικά έμπορο που δεν κατέχει ή δεν εκδίδει τιμολόγιο, δεν επιδεικνύει τιμολόγιο στις ελεγκτικές αρχές κά.
 • Πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για όποιον δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει στους καταναλωτές ή τις αρχές την ποιότητα του είδους, όπου απαιτείται, τον τόπο προέλευσης και παραγωγής και για όποιον παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας ή για τις συναλλαγές μεταξύ παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων χονδρικής και λιανικής ή για όποιον παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες επί των τιμολογίων κά.
 • Mε πρόστιμο 5% επί του κύκλου εργασιών τιμωρείται όποιος παρανομεί αναμιγνύοντας και πωλώντας είδη διαφορετικών ποιοτήτων. Tο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ ανά είδος και υπολογίζεται επί του τζίρου της επιχείρησης στο συγκεκριμένο είδος και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης, όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Εάν δεν είναι εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός του τζίρου, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.
 • Πρόστιμο 15.000 ευρώ επιβάλλεται σε όποιον παραποιεί ή νοθεύει είδη βιοτικής ανάγκης (πλην τροφίμων) που προορίζονται για εμπορία, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
 • Πρόστιμο 15.000 ευρώ επιβάλλεται σε όποιον κατέχει εν γνώσει του προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου, είδη βιοτικής ανάγκης (πλην τροφίμων), παραποιημένα ή νοθευμένα, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Ποινές για το παράνομο υπαίθριο εμπόριο

Πρόσφατα εκδόθηκε εγκύκλιος από το ΥΠΑΝ, με την οποία κωδικοποιούνται οδηγίες προς τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τους δήμους της χώρας, σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι θα καταστρέφονται υποχρεωτικά οι παράνομες απομιμήσεις βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων, τα παράνομα αντίγραφα CD και DVD ήχου και εικόνας, τα παράνομα προϊόντα καπνού, τα αγροτικά προϊόντα, καθώς και τα ευάλωτα στην αλλοίωση προϊόντα θάλασσας, γαλακτοκομικά κλπ.

Σε ευαγή και λοιπά ιδρύματα είναι δυνατόν να διατίθενται μόνο τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα (πχ είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη κλπ), τα οποία κατασχέθηκαν επειδή δεν συνοδεύονταν από τα παραστατικά, όπως ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ή αυτός που τα πωλούσε δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια πωλητή, και εφόσον αυτά δεν αποτελούν παράνομες απομιμήσεις.