«Σε καιρούς κρίσης, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την ασφάλιση μιας επιχείρησης ακόμη και ως επένδυση για το μέλλον» τονίζει ο κ. Βαγγέλης Δρόσος, εμπορικός διευθυντής της ασφαλιστικής Chartis, μιλώντας για τα οφέλη που «εισπράττουν» όσοι επιχειρηματίες προνοούν να ασφαλιστούν.

O κ. Βαγγέλης Δρόσος εξηγεί γιατί η σωστή ασφάλιση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, περιγράφει το ποιες καλύψεις προσφέρει η ασφαλιστική αγορά για όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν τα προϊόντα τους, ενώ απαντά σε όσους θεωρούν την ασφάλιση «πολυτέλεια».

σελφ σέρβις: Θεωρείτε ότι η ύφεση προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ασφαλιστικές εταιρείες στον χώρο των επιχειρήσεων;

Βαγγέλης Δρόσος: Η άποψή μου είναι ότι σε μια ασφαλιστικά «ρηχή» αγορά, όπως η δική μας, οι ευκαιρίες ανάπτυξης δεν έλειψαν ποτέ. Μια κρίση όπως η σημερινή δημιουργεί ασφαλώς πρόσθετες –διαφορετικής, ίσως, κατεύθυνσης– προκλήσεις κι ευκαιρίες για κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε, μάλιστα, πως διανύουμε μια εποχή, στην οποία αντικειμενικά οι ανάγκες των επιχειρήσεων για ασφάλιση είναι ακόμη μεγαλύτερες, αφού η κρίση «χτυπά» κατεξοχήν τη ρευστότητα.

ν προσθέσουμε την ανύπαρκτη τραπεζική δανειοδότηση, για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, μία ζημία μπορεί να εντείνει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα ρευστότητας, ενώ μία μεγαλύτερη ζημία μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη ή τη μερική διακοπή της λειτουργίας μιας εταιρείας.

Είναι η εποχή, λοιπόν, που η ασφαλιστική αγορά –τόσο οι εταιρείες, όσο και οι διαμεσολαβητές– πρέπει να «διαβάζουν» τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών τους και να επεξεργάζονται έξυπνες και ευέλικτες λύσεις, που θα καλύπτουν τις βασικές ασφαλιστικές ανάγκες τους και, ταυτόχρονα, θα ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Έλλειμμα ενημέρωσης
σελφ σέρβις: Πόσο ενήμεροι είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες, ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να ασφαλίζουν και για ποιους λόγους;

Βαγγέλης Δρόσος: Οι επιχειρηματίες μας χρειάζονται πολύ περισσότερη ενημέρωση, ενημέρωση που θα τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες των διαφόρων παραδοσιακών αλλά και νέων κινδύνων που διατρέχει η εταιρεία τους, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει ημέρα με την ημέρα και το οποίο η οικονομική (και όχι μόνο) κρίση διαφοροποιεί ακόμη περισσότερο. Δεν είναι μόνο θέμα αξιοποίησης των ευκαιριών, αλλά αποτελεί πρωτίστως υποχρέωση της αγοράς μας να στέκεται σε δύσκολους καιρούς δίπλα στους πελάτες της, με υπεύθυνη ενημέρωση, επαγγελματική συμβουλή και πρακτικά προϊόντα.

Βλέπουμε συχνά τους ασφαλισμένους να κάνουν το λάθος να συγκρίνουν δύο ασφαλιστικά προγράμματα, με γνώμονα αποκλειστικά το κόστος. Στην προσπάθειά τους μάλιστα να μειώσουν τις δαπάνες τους, επιλέγουν το πιο φτηνό πρόγραμμα, θεωρώντας ότι το χαμηλό κόστος σημαίνει και πιο συμφέρουσα προσφορά.

Παραβλέπουν, ωστόσο, ότι μπορεί να εξαιρούνται σημαντικοί κι εξαιρετικά ζημιογόνοι κίνδυνοι για την επιχείρησή τους. Εδώ είναι που φαίνεται ο ανεκτίμητος ρόλος πρωτίστως των διαμεσολαβητών, που μαζί με τις ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να βοηθούν τους επιχειρηματίες στη σωστή εκτίμηση των κινδύνων και στην επιλογή των κατάλληλων λύσεων.


Ασφαλιστική κάλυψη ανάκλησης προϊόντος
σελφ σέρβις: Οι παραγωγοί τροφίμων επενδύουν ιδιαίτερα στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων τους. Μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να «συμμετάσχουν» στην προσπάθειά τους αυτή;

Βαγγέλης Δρόσος: Ο κλάδος παραγωγής και πώλησης τροφίμων είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικότητας και από τους πλέον ευαίσθητους σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή. Δεν μπορούν να αποκλειστούν, όμως, οι περιπτώσεις ανάκλησης προϊόντων, με σημαντικές συνέπειες στη φήμη και τις πωλήσεις της εταιρείας την οποία αφορά η ανάκληση. Το κόστος της διαχείρισης τέτοιων περιστατικών μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Υπάρχουν ειδικά ασφαλιστικά προϊόντα –μάλιστα, δεν είναι καινούργια– που αποσκοπούν να προστατεύσουν την επιχείρηση σε παρόμοιες περιστάσεις, καλύπτοντας τα έξοδα που θα κληθεί να καταβάλει, πρώτον, για την απόσυρση των προϊόντων από τα ράφια και ενδεχομένως την καταστροφή τους, δεύτερον, για τα επιπλέον έξοδα του προσωπικού, που θα κληθεί να δουλέψει υπερωρίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκλησης κατά το δυνατόν ταχύτερα, τρίτον, για την αντικατάσταση των ανακληθέντων προϊόντων από νέα, τέταρτον, για την ανάκτηση της εταιρικής φήμης με ανακοινώσεις στον Τύπο, για την πρόσληψη συμβούλων διαχείρισης κρίσεων κ.ο.κ.

Ένα πιο ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει ακόμα και την απώλεια κέρδους της επιχείρησης, όπως και το πρόσθετο κόστος για την επαναφορά των πωλήσεων σε προηγούμενα επίπεδα, μέσω ειδικής διαφημιστικής προώθησης.

σελφ σέρβις: Τι απαντάτε στον πελάτη που λέει «δεν ασφαλίζομαι, γιατί δεν έχω την απαιτούμενη ρευστότητα»;

Βαγγέλης Δρόσος: Δυστυχώς πρόκειται για το πλέον σύνηθες ερώτημα των ημερών μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίζουμε σε όλες τις περιπτώσεις ότι η ασφάλιση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη έξοδο για την επιχείρηση. Αντιθέτως, πρόκειται για μία δαπάνη που διασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή των εργασιών της και τη συνέχιση της λειτουργίας της σε περίπτωση ζημίας.

Υπό αυτή την έννοια, ειδικά σε καιρούς κρίσης, η ασφάλιση μπορεί να χαρακτηριστεί έως και επένδυση για το μέλλον της επιχείρησης. Και πάλι θα τονίσω εδώ τη σημασία της ευελιξίας. Διαμεσολαβητής και ασφαλιστική εταιρεία μπορεί και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας-πελάτη, ώστε να συνθέτουν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που της/του ταιριάζει με τον καλύτερο τρόπο.


Δισταγμοί μικρομεσαίων
σελφ σέρβις: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επενδύουν στην ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων ή τη θεωρούν έξοδο «πολυτελείας»;

Βαγγέλης Δρόσος: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από ακόμη μεγαλύτερη διστακτικότητα σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση, λόγω οικονομικής κρίσης και ελλιπούς ενημέρωσης. Δεν αντιμετωπίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπως πρέπει, δηλαδή ως απαραίτητο συστατικό για τη διασφάλιση της συνέχειας στη λειτουργία τους.

Συχνά οι επιχειρηματίες δεν έχουν ξεκάθαρη αντίληψη των κινδύνων που διατρέχουν καθημερινά και δυστυχώς η αξία της ασφάλισης εκτιμάται μόνο εκ των υστέρων, αφού γίνει η ζημία. Ένα πρόσθετο στοιχείο είναι αφενός η ελλιπής ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων, σχετικά με την κάλυψη που τους προσφέρουν τα ασφαλιστήρια που συνοδεύουν τον τραπεζικό δανεισμό, και αφετέρου ο εφησυχασμός τους ότι έχουν κάλυψη στους κινδύνους που διατρέχουν.

Εν προκειμένω είναι σε μεγάλο βαθμό και πάλι δική μας η ευθύνη –διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών εταιρειών– να εκπαιδεύουμε τους πελάτες ώστε να μην υποτιμούν τους κινδύνους και να αξιολογούν σωστά τα ασφαλιστικά προγράμματα.

Καινοτομία, δίκαιη και γρήγορη εξυπηρέτηση
σελφ σέρβις: Πώς διαφοροποιείται η Chartis στις ασφαλίσεις εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων;

Βαγγέλης Δρόσος: Ως μέλος ενός παγκόσμιου οργανισμού, που δραστηριοποιείται σε 160 χώρες και πολιτείες και εξυπηρετεί περισσότερα από 70 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, η Chartis διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία στην ανάληψη των κινδύνων, σχεδιάζοντας καινοτόμα προγράμματα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της αγοράς.

Πρωτοπορήσαμε στη δημιουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων ευθύνης στελεχών, στις επαγγελματικές ευθύνες αλλά και στην πλήρη κάλυψη των περιβαλλοντικών κινδύνων, βάσει της προβλεπόμενης νομοθεσίας, ενώ συνεχίζουμε να εξετάζουμε προσεκτικά τις ανάγκες της αγοράς για να εισάγουμε νέα προϊόντα.

Τα ειδικά «πολυ-ασφαλιστήρια» μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν αποδειχθεί «έξυπνες» και πρακτικές λύσεις για πολλούς κλάδους της αγοράς. Ωστόσο, στην Chartis πέρα από την ανάληψη των κινδύνων εστιάζουμε και στην άμεση, δίκαιη και γρήγορη εξυπηρέτηση σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις. Η εξειδικευμένη ομάδα των αποζημιώσεων αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό με τη σημασία που του αρμόζει, μειώνοντας στο ελάχιστο τον χρόνο ενασχόλησης του πελάτη, απαλλάσσοντάς τον από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Εκεί φαίνεται, άλλωστε, η πραγματική αξία μίας ασφαλιστικής εταιρείας κι αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο επιχείρημα για το αγαθό της ασφάλισης προς τους πελάτες μας.