Σε €1.019.720,16 ανήλθε συνολικά το οριστικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της τελευταίας επένδυσης της εταιρείας Βάμβας Frost, που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο.Το επενδυτικό σχέδιο αφορούσε επέκταση δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής ψυκτικών συσκευών και προθηκών, από 8.800 τεμάχια κατ’ έτος, σε 12.000 τεμάχια ετησίως, με προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής.

Στο ίδιο σχέδιο περιγράφονταν και οι τροποποιήσεις -αναφέρονταν ως «απαραίτητες»- σε κτιριακές εγκαταστάσεις της υπάρχουσας βιομηχανικής μονάδας στην περιοχή Κασλά Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Παρότι είχε συμφωνηθεί η σύναψη δανειακής σύμβασης για εξωτερική χρηματοδότηση από τραπεζικό φορέα με τουλάχιστον τριετή διάρκεια, μεταγενέστερη της έγκρισης του σχεδίου γενική συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε τη χρηματοδότηση του συνολικού επενδυτικού έργου κατά 100% με ίδια κεφάλαια.

Ωστόσο, η εταιρεία έλαβε ενίσχυση με τη μορφή της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής ύψους €288.516,89, την οποία η εταιρεία δύναται να τη χρησιμοποιήσει εντός 15 φορολογικών ετών. Το αρχικό ποσό ωφέλειας μειώθηκε κατά €170.357,18 εξαιτίας μη τήρησης του συνδεδεμένου όρου διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας της επιχείρησης. Η Βάμβας Frost κατασκευάζει επαγγελματικά ψυγεία, ψυγεία θαλάμους, ψυγεία πάγκων, κ.ά..


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter