Με στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα υλοποιήσει επένδυση στο εργοστάσιό της στην Παλαιοχώρα Χαλκιδικής η τυροκομία Βαλμάς. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας που αφορά στον εκσυγχρονισμού του τυροκομείου της επιχείρησης εντάχθηκε στο υποέργο «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» της δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.278.077,68 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων το 50% (639.038,85 ευρώ) θα καλυφθεί με δημόσια δαπάνη και το άλλο 50% με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης που προβλέπεται για την υλοποίηση της επένδυσης αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, και σε δράσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter