Την ευχάριστη συγκυρία των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων της τελευταίας της οικονομικής χρήσης επέλεξε η Β.Σ. Καρούλιας ΑΕ για να επιβεβαιώσει το διαζύγιο με τη ζυθοποιία ABInBev.

Η εταιρεία υπήρξε ένας εκ των βασικών προμηθευτών της Β. Σ. Καρούλιας από την 1η Ιανουαρίου 2020 και η συνεργασία ολοκληρώνεται τρία πλήρη έτη μετά, στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Η Β.Σ. Καρούλιας επιβεβαίωσε την πρόθεση εξαγοράς της που εμφάνισε η ABInBev, αλλά οι συζητήσεις δεν τελεσφόρησαν ούτε ως προς αυτό το ενδεχόμενο.

Η ίδια η ελληνική εταιρεία εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής οινοπνευματωδών ποτών, ροφημάτων και σκευασμάτων τροφίμων αναφέρει το ναυάγιο των συζητήσεων ως «άρνηση της Β.Σ. Καρούλιας στα αιτήματα που αφορούσαν την εξαγορά».

Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι ζητήθηκε από τη Β.Σ. Καρούλιας η διακοπή διανομής άλλων μπυρών (ενδεικτικά αναφέρονται η Paulaner και η Estrella) για τη συνέχιση της συνεργασίας, ως επιπλέον όρος, παρά το γεγονός ότι, κατά δήλωση της Β.Σ. Καρούλιας, καλύφθηκαν και με το παραπάνω όλοι οι τεθέντες στόχοι μέχρι στιγμής.

Η συμφωνία με την Anheuser-Busch InBev (ABInBev) για την αντιπροσώπευση και διανομή εμβληματικών σημάτων μπύρας, όπως η Corona, η Stella Artois, η Bud και άλλες αναβάθμισε τα οικονομικά μεγέθη της Β.Σ. Καρούλιας ΑΕ, εν πολλοίς και το ίδιο το προφίλ της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο της ABInBev αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2023 η Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Γιατί δεν ανησυχεί για επιπτώσεις από τη διακοπή της συνεργασίας με την AB InBev
Σύμφωνα με τη Β.Σ. Καρούλιας, η τρέχουσα οικονομική χρήση ελάχιστα θα επηρεαστεί από τη διακοπή της συνεργασίας με την ABInBev κυρίως λόγω ύπαρξης ικανών ποσοτήτων εμπορευμάτων του οίκου που μπορούν να διατεθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Συν τοις άλλοις, η Β.Σ. Καρούλιας ενέταξε εντός του 2022 στο portfolio της τη διανομή στην Ελλάδα δύο ακόμη ετικετών, της βότκας Beluga και του λικέρ Marie Brizard, τα οποία είναι προϊόντα στα οποία η εταιρεία πιστεύει πολύ και εκτιμά ότι θα αυξήσουν τη διεισδυτικότητά της στα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης. Εξάλλου, οι πωλήσεις της Β.Σ. Καρούλιας για το πρώτο εννεάμηνο του 2022 εμφανίζουν αύξηση 28% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.

Αύξηση πωλήσεων, μεικτών κερδών, κερδών EBITDA και καθαρών κερδών κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση
Αύξηση κατά 42,66% παρουσίασαν οι πωλήσεις της Β.Σ. Καρούλιας ΑΕ κατά τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση 1ης Απριλίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με την περσινή ετήσια περίοδο. Η αξία πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 70,35 εκατ. ευρώ έναντι 49,3 εκατ. ευρώ του προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Η Β.Σ. Καρούλιας ΑΕ εμφάνισε αύξηση 59,52% στα μεικτά κέρδη, από 12,57 εκατ. ευρώ σε 20,05 εκατ. ευρώ. Ως προς τα κέρδη EBITDA, σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση, κατά 93,79%, σε 5,58 εκατ. ευρώ από 2,88 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας σχεδόν εννιαπλασιάστηκαν (πάνω από 8,8 φορές επάνω), καθώς ανήλθαν σε €3.881.624, έναντι €440.507 κατά την προηγούμενη χρήση. Στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη €3.316.726 στην τελευταία χρήση, έναντι €325.085 της προηγούμενης.

Στα 24,74 εκατ. ευρώ ο τραπεζικός δανεισμός
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου, σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ο τραπεζικός της δανεισμός φθάνει τα 24,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,23 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις εξόφλησης από ένα έως πέντε έτη. Ταυτόχρονα, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 30,83%, από 13,75 εκατ. ευρώ σε 18 εκατ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από 16,98 εκατ. ευρώ σε 17,52 εκατ. ευρώ (αύξηση 3,2%).

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, η Β.Σ. Καρούλιας έχει θέσει ως στόχο της εγκατάστασης και ολοκλήρωση συστημάτων net metering για εξοικονόμηση ενέργειας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter