Η Β.Σ. Καρούλιας ανανέωσε πρόσφατα τη συνεργασία της με την Κτήμα Κυρ-Γιάννη ΑΕ για τη διανομή και προώθηση των κρασιών της στην ελληνική αγορά.

Η σχετική σύμβαση έχει δεκαετή ισχύ και επισφραγίζει την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004.