Με την προμήθεια Η/Υ χειρός και αντίστοιχου λογισμικού, οι πωλήσεις ανά προϊόν καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο, ο έλεγχος αποκλείει τα λάθη, η αναπλήρωση των αποθεμάτων γίνεται χωρίς να αδειάζουν τα ράφια, το management -έχοντας online πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή- αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία κι ο εργαζόμενος υποστηρίζεται στην ουσία της δουλειάς του, την πώληση, με αποτέλεσμα την άνοδο της παραγωγικότητάς του.

H Coty Prestige Hellas, θυγατρική της Notos Com, στα δέκα χρόνια της δραστηριότητάς της στη λιανική πώληση καλλυντικών, αρωμάτων, προϊόντων μακιγιάζ και περιποίησης των μεγαλύτερων διεθνών οίκων, αντιμετώπιζε το εξής πρόβλημα: Η καταγραφή των πωλήσεων, των επιστροφών και των αποθεμάτων της επαφιόταν αποκλειστικά στις περισσότερες από 115 συμβούλους ομορφιάς-πωλήτριες που απασχολούνται στα καταστήματά της.

Η καθεμιά τους σημείωνε χειρόγραφα τις πωλήσεις της και στο τέλος του ωραρίου της ενημέρωνε τα κεντρικά για το συνολικό αριθμό τους ανά προϊόν. Η διαδικασία αυτή είχε μεγάλα περιθώρια λάθους και σημαντικές καθυστερήσεις στη συνολική καταγραφή των πωλήσεων. Εξίσου δύσκολη και χρονοβόρα ήταν η διαδικασία καταγραφής των επιστροφών και των αποθεμάτων ανά σημείο πώλησης.

Η συνεργασία της εταιρείας με τη Β. Ι. Αλμπάνης Α.Ε., ηγέτιδα στον τομέα της σχεδίασης, υλοποίησης και υποστήριξης λύσεων enterprise mobility, κατέστησε δυνατή την πλήρη καταγραφή των πωλήσεων, με μείωση του περιθωρίου λάθους στο ελάχιστο, καθώς και την ακριβή καταγραφή των επιστροφών και των αποθεμάτων της.

Η Β. Ι. Αλμπάνης Α.Ε. σχεδίασε από μηδενική βάση και υλοποίησε ένα σύστημα οργάνωσης των πωλήσεων του πελάτη της, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της δουλειάς του. Έδωσε έμφαση στην κατά το δυνατόν απλούστερη χρήση του εξοπλισμού από τις μη εξοικειωμένες με την τεχνολογία πωλήτριες, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευσή τους, όπως ακριβώς έκανε με την εγκατάσταση και την υποστήριξη του συστήματος. Χρησιμοποιώντας τους Η/Υ χειρός Motorola της σειράς MC70 καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού, κάθε πωλήτρια καταγράφει εδώ κι ένα χρόνο τις πωλήσεις της ανά προϊόν σε πραγματικό χρόνο, σκανάροντας απλά το barcode του προϊόντος.

Διεύρυνση των εφαρμογών
Όπως μας εξήγησε ο κ. Δ. Βιδάλης, διευθυντής πωλήσεων της Β. Ι. Αλμπάνης Α.Ε., «με την ίδια τεχνολογία και μηχανήματα η επιχείρηση-χρήστης μπορεί να διευρύνει τις εφαρμογές του συστήματος σε ποικίλα επίπεδα, ώστε να πετύχει πχ την εύκολη αλλαγή των τιμών στα ράφια, την επιτάχυνση των παραλαβών, τη διευθέτηση των προϊόντων ανάλογα με τις ημερομηνίες λήξης τους κοκ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, αφού η τεχνολογία απαλλάσσει τον εργαζόμενο (τον απλό υπάλληλο, τον επιθεωρητή του καταστήματος, τον merchandiser κοκ) από τη χρονικά σπάταλη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων της δουλειάς. Εφόσον αυτό το κάνει η τεχνολογία -και μάλιστα αποκλείοντας τα λάθη, στέλνοντας online τη σχετική πληροφόρηση στο εταιρικό διοικητικό κέντρο, τις κεντρικές αποθήκες, τον προμηθευτή ή όπου αλλού χρειάζεται-, η δουλειά του εργαζόμενου επικεντρώνεται στην ουσία της: την πώληση. Αυτό αντανακλάται στην πληρότητα του ραφιού, στη βελτίωση, την υποστήριξη και τον έλεγχο της δουλειάς του εργαζόμενου και εντέλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

Η απόσβεση του κόστους κτήσης του συστήματος είναι θέμα μερικών μηνών, ανάλογα με την έκταση των εφαρμογών και των προβλημάτων που λύνει η εταιρεία-χρήστης. Μένει να συνειδητοποιηθεί απ’ όλους τους χρήστες ότι το να στηρίζονται σε επί μέρους κομμάτια των δυνατοτήτων του εξοπλισμού τους, διστάζοντας να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους, ώστε και να απολαμβάνουν τις ωφέλειες των υπόλοιπων εφαρμογών, τους αφαιρεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα…».

Η Β. Ι. Αλμπάνης Α.Ε. διαθέτει τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, του λιανεμπορίου, της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, των ασυρμάτων δικτύων, της διαχείρισης αποθηκών, του RFID, της εκτύπωσης ετικετών και πλαστικών καρτών, καθώς και της ανάγνωσης και εκτύπωσης Βarcode. Αντιπροσωπεύει διεθνείς οίκους εξοπλισμού πληροφορικής τεχνολογίας, όπως των Μotorola, Zebra Technologies, Honeywell Batteries, Citizen, Toshiba Tec, Honeywell Datamax -O-Neil και Datalogic Spa.