Η Unilever παρουσίασε τις προόδους για την επίτευξη των στόχων του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης της για την Αειφορία (Unilever Sustainable Living Plan).

Το σχέδιο αυτό, που καταρτίστηκε προ διετίας, αφορά στη δέσμευση της Unilever να αναλάβει την ευθύνη για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως τη χρήση τους από τους καταναλωτές. Η πρόοδος στους στόχους του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης κρίνεται σημαντική στους περισσότερους τομείς.

Παραδειγματικά, το 24% του συνόλου των γεωργικών πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η εταιρεία προέρχεται σήμερα από αειφόρες πηγές, έναντι 14% το 2010, άνω του 90% των προϊόντων μαργαρίνης περιέχουν λιγότερο από 1/3 κορεσμένα λιπαρά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στο 20% της συνολικής της κατανάλωσης ενέργειας κ.λπ. Στην Ελλάδα πέρυσι μειώθηκαν οι εκπομπές CO2 ανά τόνο παραγωγής κατά 59%, σε σύγκριση με το 2010, ενώ φέτος αποσκοπεί στη μείωση κατά 2% της ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.