Εννέα μήνες μετά την επίτευξη του στόχου για εκμηδενισμό των μη επικίνδυνων απορριμμάτων στις χωματερές από το παγκόσμιο δίκτυο των 242 εργοστασίων της Unilever, η εταιρεία ανακοίνωσε την επίτευξη του στόχου της για εκμηδενισμό της ποσότητας των απορριμμάτων από τη συνολική λειτουργία των δομών της στην Ευρώπη, που περιλαμβάνουν εργοστάσια, γραφεία, κέντρα διανομής, αποθήκες κλπ.

Στην Ελλάδα ήδη από το τέλος του 2014 είχε επιτευχθεί ο στόχος για μηδενικά απορρίμματα στις χωματερές, τόσο από τα εργοστάσια όσο και από τα διανεμητικά κέντρα και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.