Η UNILEVER περνά στον 21ο αιώνα με αναδιαρθρωμένη τη διοικητική και παραγωγική της οργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο, περιορίζοντας δραστικά τον αριθμό των προϊόντων της, προς όφελος της ισχυροποίησης των ηγετικών μαρκών της και της ελκυστικότητάς τους στο ράφι.

Η UNILEVER περνά στον 21ο αιώνα με αναδιαρθρωμένη τη διοικητική και παραγωγική της οργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο, περιορίζοντας δραστικά τον αριθμό των προϊόντων της, προς όφελος της ισχυροποίησης των ηγετικών μαρκών της και της ελκυστικότητάς τους στο ράφι.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο παγκόσμιο οργανωτικό σχεδιασμό του ομίλου της UNILEVER, οι ανά τον κόσμο θυγατρικές της υπάγονται σε δώδεκα διαφορετικά διοικητικά κέντρα (business group). Ο σχεδιασμός αυτός ικανοποιεί αφενός τη γεωγραφική αντιμετώπιση της παγκόσμιας αγοράς και αφετέρου τη διοίκηση των διαφορετικών κλάδων των προϊόντων του ομίλου, όπως αυτό κρίνεται σκόπιμο, σε κάθε μείζονα περιοχή του πλανήτη. Έτσι, λ.χ. στη Δυτική Ευρώπη λειτουργούν τρία διαφορετικά διοικητικά κέντρα: Το πρώτο κατευθύνει τον κλάδο των προϊόντων οικιακής και ατομικής καθαριότητας και υγιεινής (έδρα Βέλγιο), το δεύτερο τον κλάδο των τροφίμων και το τρίτο τον κλάδο όλων των κατεψυγμένων τροφίμων (έδρα Ολλανδία). Η Αφρική, η Ασία, η Κίνα, η Άπω Ανατολή, η Λατινική Αμερική αλλά και η Κ.Α. Ευρώπη διοικούνται από ένα τέτοιο κέντρο η κάθε μία, το οποίο κατευθύνει τη δράση των θυγατρικών για το σύνολο των προϊόντων που χειρίζονται. Αντίστοιχα, οι αγορές της Β. Αμερικής διοικούνται από δύο τέτοια κέντρα, εκ των οποίων το πρώτο κατευθύνει τους κλάδους όλων των τροφίμων και το δεύτερο τον κλάδο των προϊόντων οικιακής και ατομικής καθαριότητας και υγιεινής.

Διοικητική αναδιάρθρωση με φόντο την παγκοσμιοποίηση

Όπως μας εξήγησε ο κ. Αντώνης Γκορτζής, σύμβουλος εταιρικών σχέσεων και επικοινωνίας με τα ΜΜΕ της UNILEVER και πρόεδρος του “Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος” και της “Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων”, τα κέντρα αυτά προσαρμόζουν -και μεταβιβάζουν στις θυγατρικές του ομίλου- τη στρατηγική της μητρικής εταιρείας στις περιοχές ευθύνης τους (στρατηγικές πωλήσεων και κερδοφορίας, μάρκετινγκ, τεχνολογιών κλπ), υλοποιώντας σχετικά τον παγκόσμιο στρατηγικό σχεδιασμό της ανώτατης διοίκησης της UNILEVER (έδρα Λονδίνο). Το κάθε διεθνές διοικητικό κέντρο έχει επιμέρους διευθύνσεις, οι οποίες επεξεργάζονται εξειδικευμένα το σύνολο των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας για κάθε ομάδα και υποομάδα των προϊόντων της (π.χ. διεύθυνση απορρυπαντικών πλυντηρίου, σαμπουάν μαλλιών κλπ).

“Με τα προηγούμενα οργανωτικά σχήματα η αυτονομία των θυγατρικών της UNILEVER ήταν μεγαλύτερη. Όμως, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά, τα διοικητικά κέντρα δεν μπορεί παρά να συλλαμβάνουν και να προωθούν τις στρατηγικές της εταιρείας σε πολυεθνικό πλαίσιο. Αυτό, τουλάχιστον στον τομέα της διοίκησης των προϊόντων οικιακής και ατομικής καθαριότητας και υγιεινής, είναι σήμερα σχετικά εύκολο, καθώς οι τεχνολογικές προδιαγραφές και η αποτελεσματικότητά τους είναι παντού περίπου η ίδια. Αλλά στην περίπτωση των τροφίμων, παρά το γεγονός ότι διαπιστώνεται σε μεγάλο βαθμό μια σύγκλιση στις διατροφικές συνήθειες π.χ. των καταναλωτών της Ευρώπης, οι διαφορετικές τοπικές συνήθειες και προτιμήσεις είναι πολύ ισχυρές”, διαπιστώνει ο κ. Γκορτζής.

Μείωση του αριθμού των κωδικών κατά τα 3/4!

Παράλληλα με την παγκόσμια διοικητική αναδιάρθρωση της UNILEVER, ήδη στην Ευρώπη προωθείται ένας νέος καταμερισμός έργου στο παραγωγικό δυναμικό της με έντονα πολυεθνικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιό αυτό, το εργοστάσιο της UNILEVER Hellas στου Ρέντη διέκοψε πρόσφατα την παραγωγή των προϊόντων ατομικής καθαριότητας και υγιεινής, τα οποία πλέον εισάγονται. Ο νέος καταμερισμός δρομολογήθηκε προς όφελος μιας πιο ορθολογικής οικονομίας δυνάμεων, την οποία άλλωστε ευνοεί η από διετίας απόφαση της μητρικής εταιρείας να μειώσει δραστικά τον αριθμό του κωδικολογίου των προϊόντων της. “Στόχος είναι να περιοριστεί κλιμακωτά ο αριθμός των 1.600 κωδικών, που διαχειριζόμασταν διεθνώς ως το ‘98, στους 400 εντός των δύο ή τριών επόμενων χρόνων. Ήδη, σήμερα, η απόσυρση αρκετών γηραιών εμπορικών σημάτων και κωδικών μας είναι πλέον αισθητή στην αγορά. Αυτοί οι 400 κωδικοί, που θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω, αποδίδουν το 80%-90% της κερδοφορίας της UNILEVER διεθνώς -πρόκειται, δηλαδή, για τα στρατηγικά της προϊόντα”, τονίζει ο συνομιλητής μας. Στα υπό απόσυρση προϊόντα, όπως είναι φυσικό, προηγούνται οι τοπικού χαρακτήρα μάρκες “εκτός αυτών που αποφέρουν σημαντικά κέρδη, όπως π.χ. η KLINEX”, επεσήμανε ο κ. Γκορτζής.

Ενίσχυση των στρατηγικών προϊόντων

Σχολιάζοντας ειδικότερα τα πλεονεκτήματα της μείωσης του αριθμού των προϊόντων, ο συνομιλητής μας τόνισε ότι η συμπίεση του συνολικού κόστους, που θα αποδώσει στον όμιλο, θα αποβεί προς όφελος των επενδύσεών του για την περαιτέρω ισχυροποίηση των στρατηγικών μαρκών και τη μείωση των τιμών τους στο ράφι υπέρ των καταναλωτών. Εξάλλου, παρατήρησε ότι η μείωση των κωδικών στις σημερινές συνθήκες του ανταγωνισμού αφενός επιβάλλεται ως αντίστοιχη της διαθεσιμότητας του χώρου στο λιανεμπορικό ράφι και αφετέρου θα απελευθερώσει δυνατότητες για την παραγωγή νέων, πιο κερδοφόρων προϊόντων.

Ως προς την εμπορική πολιτική της εταιρείας, ο κ. Γκορτζής απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι δεν προβλέπεται κάποια μεταβολή. Οι συνεχόμενες προσφορές καταναλωτή θα εξακολουθήσουν να εξισορροπούν προς τα κάτω τις τιμές των προϊόντων της εταιρείας.

Βαλκάνια: εν αναμονή μέχρι την ωρίμανση των αγορών τους

Σε ερώτησή μας σχετικά με το αν η UNILEVER Hellas πρόκειται στο εγγύς μέλλον να αναλάβει κάποιο εποπτικό ρόλο στις αγορές των Βαλκανίων, ο κ. Γκορτζής εξήγησε ότι από άποψη ωριμότητας οι αγορές αυτές δεν δικαιολογούν ακόμα την υιοθέτηση μεσοπρόθεσμων πλάνων εμπορικής διείσδυσης και ανάπτυξης. Έτσι, οι εξαγωγές της εταιρείας στα Βαλκάνια παραμένουν περιστασιακές. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εμπορική διείσδυση της ΕΛΑΪΣ στην αγορά της Αλβανίας με τη μαργαρίνη ΒΙΤΑΜ, που ήδη κυριαρχεί στον τοπικό ανταγωνισμό της γειτονικής χώρας. “Φυσικά, η προσοχή μας είναι πάντα στραμμένη στα Βαλκάνια, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε μελλοντικά να παίξουμε κεντρικό εμπορικό ρόλο”, σχολίασε ο κ. Γκορτζής.

Νέες μέθοδοι για αποτελεσματικότερη συνεργασία με το λιανεμπόριο

Όσον αφορά τη συνεργασία της εταιρείας με το λιανεμπόριο, ο συνομιλητής μας τόνισε ότι “η UNILEVER Hellas από τη δημιουργία της προωθεί την ολοκληρωμένη και την ειλικρινή ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες της. Η κατεύθυνση αυτή σήμερα υλοποιείται με νέα εργαλεία και μέσα, τα οποία βασίζονται στις αρχές του ECR και αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών με το μικρότερο κόστος σε όλη την αλυσίδα του ανεφοδιασμού. Σχετικά, η εταιρεία μας έχει επενδύσει σημαντικά σε ανθρώπους και συστήματα, που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της ζήτησης/ εξυπηρέτησης των καταναλωτών όσο και στον τομέα της προσφοράς/ ανεφοδιασμού του λιανεμπορίου. Στην προσπάθεια της καλύτερης κατανόησης του καταναλωτή -ειδικότερα της συμπεριφοράς του ως αγοραστή- η UNILEVER Hellas διεξάγει εκτεταμένες έρευνες. Βάσει αυτών, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των προγραμμάτων category management με τους περισσότερους συνεργάτες μας-λιανέμπορους. Παράλληλα, από κοινού εμβαθύνουμε στην αξιολόγηση και στη σωστή υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές, όπως είναι οι προωθητικές ενέργειες μέσα στα καταστήματα”.

Καταλήγοντας ο κ. Γκορτζής, πρόσθεσε: “Σε συνεργασία με μερικούς από τους βασικούς πελάτες μας έχουμε ξεκινήσει την εφαρμογή του συστήματος της συνεχούς αναπλήρωσης των αποθεμάτων τους (CRP) και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής των δεδομένων μας (EDI). Ο στόχος μας είναι να βρισκόμαστε πάντα κοντά στους πελάτες μας και να εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στη μεταξύ μας συνεργασία, σε περισσότερα πεδία, πάντα στη βάση του αμοιβαίου οφέλους”.

UNILEVER HELLAS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ… ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο διεθνής κολοσσός της UNILEVER δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’20 από τη συνένωση των δυνάμεων δύο ηγετικών εταιρειών στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό: Της αγγλικής σαπωνοποιίας LEVER BROTHERS και της ολλανδικής εταιρείας παραγωγής μαγειρικών λιπών VAN DEN BERGH AND JURGENS. Ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με την παράδοση της UNILEVER, η Αγγλία και η Ολλανδία παραμένουν τα “μητρικά” κέντρα αποφάσεων για τους τομείς, αντίστοιχα, των προϊόντων καθαριότητας/ καλλυντικής περιποίησης και των τροφίμων. Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια παράδοση, τη διοίκηση της εταιρείας μοιράζονται δύο πρόεδροι, ένας Άγγλος κι ένας Ολλανδός, ως επικεφαλής των μητρικών κέντρων και, ταυτόχρονα, ως αντιπρόεδροι ο ένας στην έδρα του άλλου -σημειώνεται, πάντως, ότι η επίσημη εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στην αγγλική προεδρία.

Τζίρος 15 τρισ. δρχ. από 150 χώρες

Σήμερα ο όμιλος της UNILEVER είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τυποποιημένων προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Παράγει περισσότερα από 1.000 διαφορετικά προϊόντα, των οποίων οι επωνυμίες κατέχουν ηγετικές θέσεις στις αγορές που απευθύνονται. Οι τελευταίες αριθμούν περίπου 150 εκατομμύρια καταναλωτές, που ζουν σε περισσότερες από 150 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής.

Αθροιστικά ο όμιλος απασχολεί περίπου 255.000 εργαζόμενους, ενώ ο τζίρος του το 1999 ανήλθε στα 15 τρισ. δρχ. Ετησίως για την έρευνα και την ανανέωση των τεχνολογιών του, επενδύει περί τα 350 δισ. δρχ.

Η μητρική εταιρεία, ιστορικά, ακολουθεί πολιτική τοπικής διοικητικής αποκέντρωσης, εξασφαλίζοντας έτσι μια σχετική αυτονομία στη δράση των θυγατρικών της και την οργανική ανάπτυξή τους στις συνθήκες των τοπικών αγορών. Σημειώνεται, πάντως, ότι υπό το καθεστώς του πρόσφατου καταμερισμού των δυνάμεών της στην Ευρώπη, που αποφασίστηκε στο πλαίσιο των οικονομιών που επιτάσσει η παγκοσμιοποίηση της αγοράς (βλέπε αναλυτικότερα στο παράπλευρο κείμενο), η αυτονομία των θυγατρικών της UNILEVER σχετικοποιήθηκε περαιτέρω αλλά δεν έχασε διοικητικά το χαρακτήρα της.

37 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Η UNILEVER Hellas ιδρύθηκε το 1963 ως 100% θυγατρική του ομώνυμου ομίλου (σήμερα κύριος μέτοχός της είναι η εταιρεία LIPOMA BV, που ανήκει στο διεθνή όμιλο UNILEVER NV ROTTERDAM). Με την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά η εταιρεία εξαγόρασε, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες των αδελφών Χ. και Ν. Χατζηκοκόλη (τις εταιρείες KLINEX και ΕΒΑ), οι οποίοι ήδη από το 1954 είχαν παρουσιάσει στην αγορά το υγρό χλωριούχο λευκαντικό ρούχων, με την επωνυμία Χλωρίνη KLINEX (η ομώνυμη εταιρεία ιδρύθηκε το 1947. Η απορρόφησή της από την UNILEVER Hellas έγινε κλιμακωτά και ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70). Υπό το σχεδιασμό και την επενδυτική πολιτική της UNILEVER Hellas, η μικρή παραγωγική μονάδα στην οποία παράγονταν η χλωρίνη KLINEX εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια απορρυπαντικών της Ελλάδας. Η “μαγική πατέντα” της KLINEX αποτέλεσε τη μήτρα για τη γέννηση ολόκληρης της οικογένειας των προϊόντων KLINEX, που σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία στις δεκαετίες που ακολούθησαν έως τις ημέρες μας.

Ηγετικά μερίδια στην αγορά

Σήμερα η UNILEVER Hellas παράγει, εισάγει και εμπορεύεται περισσότερα από 100 επώνυμα προϊόντα στους τομείς των προϊόντων οικιακής και ατομικής καθαριότητας και φροντίδας. Ειδικότερα, η UNILEVER Hellas διοικεί τρεις κλάδους προϊόντων:

 • Τη LEVER: Παράγει και εμπορεύεται τα απορρυπαντικά καθαρισμού υφασμάτων SKIP, RADION, OMO, CAJOLINE και KLINEX WHITENER και τα προϊόντα οικιακού καθαρισμού KLINEX, CIF, VIM, SUN και SVELTO.
 • Την ELIDA FABERGE’: Εισάγει και εμπορεύεται τα προϊόντα φροντίδας μαλλιών SUNSILK, ULTREX, TIMOTEI, ORGANICS και MOD’S, στοματικής προστασίας ΑΙΜ και MENTADENT, ατομικής καθαριότητας LUX, DOVE και REXONA T.S., τα αποσμητικά-αρώματα (μαζικής κατανάλωσης) REXONA, DOVE, IMPULSE, AXE και BRUT, καθώς και τα προϊόντα φροντίδας του σώματος VASELINE INTENSIVE CARE.
 • Την DIVERSEY LEVER: Παράγει και εμπορεύεται τα βιομηχανικά απορρυπαντικά και τα επαγγελματικά καλλυντικά της UNILEVER Hellas, καθώς και το μηχανικό εξοπλισμό και τα συστήματα καθαρισμού TASKI.

Το μέγεθος των μεριδίων αγοράς της εταιρείας σήμερα ανά κατηγορία προϊόντων εκτιμάται ότι είναι:

 • 38% στις απορρυπαντικές σκόνες πλυσίματος,
 • 33% στα προϊόντα οικιακού καθαρισμού,
 • 26% στα προϊόντα περιποίησης μαλλιών,
 • 28% στα προϊόντα στοματικής φροντίδας,
 • 35% στα αποσμητικά και
 • 27% στα σαπούνια.

Φέτος οι πωλήσεις της εταιρίας αναμένεται ότι θα πλησιάσουν τα 60 εκ. δρχ. (σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού για τον καθαρισμό), εκ των οποίων περίπου τα 2/3 προέρχονται από τα απορρυπαντικά και τα είδη οικιακού καθαρισμού και το υπόλοιπο 1/3 από τα προϊόντα ατομικής φροντίδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο οι οικογένειες των προϊόντων SKIP και KLINEX, που αποτελούν το “βαρύ πυροβολικό” της εταιρείας, της αποφέρουν ετησίως περίπου το 1/3 των συνολικών της εσόδων!

Τέλος η παραγωγή προϊόντων ατομικής καθαριότητας και υγιεινής

Η UNILEVER Hellas διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στον Πειραιά (περιοχή Αϊ Γιάννη Ρέντη), στο οποίο παράγεται περίπου το ήμισυ των (μη φαγώσιμων) προϊόντων του ομίλου που καταναλώνονται στην ελληνική αγορά. Τα υπόλοιπα εισάγονται από τις ευρωπαίες αδελφές εταιρείες της UNILEVER Hellas. Ειδικότερα, μετά τον πρόσφατο καταμερισμό της UNILEVER στην Ευρώπη τερματίστηκε η παραγωγή στην Ελλάδα όλων των σειρών ατομικής καθαριότητας και υγιεινής (όπως του ULTREX, του TIMOTEI κ.ά.), τα οποία στο εξής εισάγονται. Έτσι, το ελληνικό εργοστάσιο, στο οποίο απασχολούνται περίπου 500 εργαζόμενοι, παράγει αποκλειστικά πλέον απορρυπαντικά προϊόντα (όλες τις σκόνες πλυσίματος -εκτός από τις ταμπλέτες- και τα υγρά οικιακού καθαρισμού). Σήμερα η ελληνική παραγωγή στο σύνολό της απορροφάται από την εγχώρια κατανάλωση (μαζική και βιομηχανική) -σε όγκο, φέτος, αναμένεται ότι θα ανέλθει στους 100 χιλ. τόνους.

Μελλοντικά, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό της μητρικής εταιρείας, η εργοστασιακή μονάδα του Πειραιά θα αυξήσει την παραγωγή των εξειδικευμένων χλωριούχων προϊόντων οικιακού καθαρισμού προκειμένου να εξυπηρετεί τη ζήτηση περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών.

Συνολικά η UNILEVER Hellas απασχολεί μόνιμα περίπου 1.000 εργαζόμενους και εποχιακά περισσότερους από 120.

ΕΛΑΪΣ: 24 χρόνια διακεκριμένο μέλος του ομίλου UNILEVER

Το 1962 αποφασίστηκε η συνεργασία της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας φυτικών λιπαρών και ελαίων ΕΛΑΪΣ ΑΕ (ιδρύθηκε το 1920) με το διεθνή όμιλο της UNILEVER. Το 1976 η UNILEVER Hellas απέκτησε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της και το διοικητικό της έλεγχο. Σταδιακά η ΕΛΑΪΣ, εκτός της συνεχούς ανάπτυξης των δικών της εμπορικών σημάτων, που ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν περαιτέρω με την υποστήριξη του διεθνούς ομίλου, ανέλαβε την αντιπροσώπευση και διακίνηση στην ελληνική αγορά σειράς φημισμένων προϊόντων άλλων θυγατρικών του, όπως των επωνυμιών SOUP’A SNACK, ZWAN, CALVE και LIPTON (Lipton, Lipton sun tea, Lipton ice tea, Sir Thomas Lipton).

Σήμερα η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται τα ελαιόλαδα ΑΛΤΙΣ, ΕΛΑΝΘΗ και ΕΥ ΖΗΝ, τις μαργαρίνες ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ, ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ SOFT, ΒΙΤΑΜ με γιαούρτι, ΒΙΤΑΜ LIGHT, BRIO SOFT, BECEL, SUPER FRESCO, SUPER FRESCO SOFT και ΦΛΩΡΑ SOFT, τα σπορέλαια SOL, ΦΛΩΡΑ, FRIOL και ΝΕΑ ΦΥΤΙΝΗ, καθώς και τα μαγειρικά λίπη ΦΥΤΙΝΗ, ΕΛΦΙΝΟ και ΦΛΩΡΑ.

Το 1999 η ΕΛΑΪΣ προχώρησε στην εξαγορά των προϊόντων τομάτας PUMMARO και ΠΕΛΑΡΓΟΣ της εταιρείας ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ. Η εξαγορά έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής εισόδου του ομίλου, διεθνώς, στον τομέα της ντομάτας. Μετά και την εξαγορά της μικρής μάρκας STELLA από τον όμιλο που παράγει τα ομώνυμα μακαρόνια, η ΕΛΑΪΣ ελέγχει συνολικά περίπου το ήμισυ της αγοράς της τομάτας, με τα εμπορικά σήματα PUMMARO (Passata, Ψιλοκομμένο, Pomogusto, Σάλτσα τομάτας, Τοματοπολτός, Raguletto) και STELLA (Passata, Ψιλοκομμένο, Αποφλοιωμένο τοματάκι).

Πρόσφατα η UNILEVER Hellas ενίσχυσε την πλειοψηφία που διαθέτει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΑΪΣ φτάνοντας το 54,7%.

Σήμερα η “ΕΛΑΪΣ Α.Ε.” απασχολεί συνολικά περίπου 385 εργαζόμενους.

14 χρόνια στον ανταγωνισμό των παγωτών και των “φρεσκο-κατεψυγμένων”

Από το 1987 η UNILEVER Hellas δραστηριοποιείται και στους τομείς των παγωτών και των κατεψυγμένων προϊόντων με τις επωνυμίες ALGIDA και IGLO.

 • Παγωτά ALGIDA: Η επωνυμία σήμερα διαθέτει 33 διαφορετικά ατομικά παγωτά, 15 οικογενειακά, 9 πολυσυσκευασίες και πάνω από 30 γεύσεις για τον επαγγελματικό κλάδο: Ατομικά παγωτά και πολυσυσκευασίες MAGIC, SOLERO και CORNETTO, παιδικά παγωτά SUPER TOY, PERNA DE PAU και TOM & JERRY, οικογενειακά παγωτά CARTE D’ OR, VIENNETTA και ALGIDA καϊμάκι ή parfait και επαγγελματικά παγωτά CARTE D’ OR. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται πλέον έτοιμα, καθώς το εργοστάσιο παγωτών της Πάτρας έχει μισθωθεί σε ανεξάρτητη ιταλική εταιρεία παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων.
 • Φρεσκοκατεψυγμένα προϊόντα IGLO: Εισήχθησαν δοκιμαστικά πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το 1986. Αναπτύχθηκαν σημαντικά από το 1992 με το λανσάρισμα των λαχανικών IGLO-ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ και στη συνέχεια με το λανσάρισμα των προϊόντων ψαριού και κοτόπουλου: Προϊόντα ψαριού FISH STICKS, ΤΡΑΓΑΝΙΣΤΑ ΦΙΛΕΤΑ και ΨΑΡΟΜΠΟΥΚΙΕΣ, προϊόντα κοτόπουλου STICKS, ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ με σάλτσα κάρυ ή σάλτσα barbeque, ΣΝΙΤΣΕΛ, πατάτες MIGNOTETTES και ΚΡΟΚΕΤΕΣ. Από το 1993 υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την πώληση των προϊόντων IGLO είναι η ΕΛΑΪΣ.

Από τον Απρίλιο του 1999 η UNILEVER Hellas έχει αναλάβει τη διανομή και εμπορία στην ελληνική αγορά των προϊόντων KLEENEX (χαρτιά υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα) της KIMBERLY CLARK.

Μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε γραφόταν το παρόν, αναμενόταν η επίσημη κατεύθυνση της μητρικής εταιρείας σχετικά με την ένταξη της KNORR BESTFOODS Hellas στο γκρουπ της UNILEVER Hellas -πιθανώς ως συνεργάτη της ΕΛΑΪΣ- μετά την πρόσφατη εξαγορά της μητρικής της από το διεθνή όμιλο της UNILEVER.

Στους πέντε μεγαλύτερους της ελληνικής αγοράς

Αθροιστικά ο τζίρος του συνόλου των δραστηριοτήτων του ομίλου της UNILEVER Hellas το 1999 ανήλθε στα 138,2 δισ. δρχ. και τα προ φόρων κέρδη του στα 15,7 δισ. δρχ., κατατάσσοντάς τον μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων βιομηχανικών επιχειρηματικών σχημάτων της χώρας μας.