Στις 18 Δεκεμβρίου, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, η διοίκηση της TÜV Austria Hellas απένειμε το πιστοποιητικό του ISO 9001:2015 στον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εργαζομένων των δύο οργανισμών στη διάρκεια μικρής γιορτής στα γραφεία της εταιρείας. Η συνεργασία της TÜV Austria Hellas με Το Χαμόγελο του Παιδιού ξεκίνησε το 2013.

Στο πλαίσιό της, η εταιρεία διεξάγει αφιλοκερδώς τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, ενώ στηρίζει το έργο του με δωρεές.