«Καμπάνες» 6.946.688 ευρώ στην Unilever Hellas AEBE και 1,1 εκατ. ευρώ σε Ατλάντικ, Α-Β Βασιλόπουλος, Μετρό, Makro, Αφοί Βερόπουλοι και Δ. Μασούτης, για τη συμμετοχή τους σε κάθετες συμπράξεις, ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία επέβαλε ομόφωνα τις κυρώσεις ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο των απορρυπαντικών. Η παράβαση της Unilever Hellas αφορούσε την εκ μέρους της απαγόρευση διενέργειας παράλληλων εισαγωγών μεταξύ 2000 και 2002, την οποία αποδέχτηκαν οι έξι αλυσίδες, ενώ θα μπορούσαν, κατά την κρίση της Επιτροπής, να της αντισταθούν. Η Επιτροπή απειλεί με χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα σε περίπτωση υποτροπής όλων των προαναφερόμενων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής (αριθ. 441/V/2009), η παράβαση της Unilever Hellas αφορούσε στην εκ μέρους της απαγόρευση διενέργειας παράλληλων εισαγωγών μεταξύ 2000 και 2002, ενώ οι εμπλεκόμενες αλυσίδες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι οι Ατλάντικ (129,76 χιλ. ευρώ για τη διετία 2001-02), Α-Β Βασιλόπουλος (222,4 χιλ. ευρώ για το 2000), Μετρό (191,5 χιλ. ευρώ για το 2000), Makro C&C (186,7 χιλ. ευρώ για το 2000), Αφοί Βερόπουλοι (218,2 χιλ. ευρώ για το 2000) και Δ. Μασούτης (150,7 χιλ. ευρώ για το 2000).
Σημειώνεται ότι εκτός της Ατλάντικ η Επιτροπή δεν επέβαλε πρόστιμο στα υπόλοιπα μέλη του ομίλου Κυψέλη που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση, καθώς εκτίμησε ότι τα μεγέθη τους δεν παρείχαν επαρκή μέσα αντίστασης στους όρους της Unilever Hellas κατά τις συμφωνίες μαζί τους το 2001 και το 2002.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απειλεί με χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα σε περίπτωση υποτροπής όλων των προαναφερόμενων επιχειρήσεων.

Εξάλλου, στη σχετική ανακοίνωσή της σημειώνει πως «η απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών είναι νομολογιακά αποδεκτό ότι αποτελεί μια από τις σοβαρότερες παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού και θεωρείται -μαζί με τα καρτέλ- η πιο επαχθής αντι-ανταγωνιστική πρακτική, στον βαθμό που συμβάλλει στην εδραίωση μιας γεωγραφικής κατανομής της κοινοτικής αγοράς, αποβλέποντας στη στεγανοποίηση των εθνικών αγορών, γεγονός που εμποδίζει την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και της ευρύτερης ανάπτυξης του διακοινοτικού εμπορίου προς όφελος του καταναλωτή, εξαλείφοντας ή περιορίζοντας τον ανταγωνισμό στις τιμές».

Τα επιχειρήματα της Unilever

Η Unilever με ανακοίνωσή της πληροφορεί ότι προτίθεται να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια, με την πεποίθηση ότι θα την δικαιώσουν, επισημαίνοντας ότι «ο επίμαχος όρος, ο οποίος τέθηκε κατά το έτος 2000 για λόγους προστασίας των προϊόντων της εταιρείας, αλλά και των ιδίων των καταναλωτών, από τρίτους παραχαράκτες και απομιμητές των προϊόντων μας, οι οποίοι εφέροντο στην αγορά ως παράλληλοι εισαγωγείς. Απαλείφθηκε, δε, με πρωτοβουλία της ιδίας της εταιρείας κατά το επόμενο έτος 2001 (πλην μίας περίπτωσης που εκ παραδρομής παρέμεινε για ένα ακόμα έτος), και αφού ήδη είχαν περιορισθεί τα φαινόμενα αυτά λόγω εξαρθρώσεως των προαναφερόμενων κυκλωμάτων».