Πτωτικά κινήθηκαν τζίρος και κερδοφορία για την Tselepos Wines στην οικονομική χρήση 2022 (Ιούλιος 2022 – Ιούνιος 2023), μία πτώση που η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει στην οικονομική ύφεση και στον ανταγωνισμό που υφίσταται ο χώρος της οινοποίησης στον οποίο δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Tselepos Wines, η χρήση 2022 έκλεισε με καθαρές πωλήσεις ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση (-5,51%), ενώ τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 22% και διαμορφώθηκαν στα 1,1 εκατ. ευρώ. Μειωμένα ήταν και τα κέρδη EBITDA κατά 41,8%, υποχωρώντας από τα 1,4 εκατ. ευρώ στα 836.048 ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 450.963 ευρώ, έναντι 992.723 ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Στο κομμάτι των εξόδων, σημειώνεται ότι στη χρήση 2022 οι αποσβέσεις για την Tselepos Wines διαμορφώθηκαν στα 159.636 ευρώ, από 172.936 ευρώ το 2021, μειωμένες κατά 7,69%, στο πλαίσιο μιας συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής που ακολουθεί η εταιρεία.

Όσον αφορά στην τρέχουσα χρήση, η εταιρεία προσδοκά σταθεροποιητική πορεία, λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter