Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο της Tsakiris Family, που αφορά στην ίδρυση νέου ορνιθοτροφείου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με κότες που προορίζονται αποκλειστικά για αυγοπαραγωγή. Το νέο ορνιθοτροφείο, σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο, έχει προδιαγραφές για παραγωγή αυγών ελευθέρας βοσκής και αφορά παραγωγή αυγών κότας με το κέλυφος που διατίθενται νωπά.

Πρόκειται για τα «αβγά καλημέρα» Αυγά Τσακίρη. Η συγκεκριμένη επένδυση εγκρίθηκε για συνολικό επιλέξιμο κόστος €1.222.884,56 και συνολικό ενισχυόμενο κόστος ίσο με €1.077.518,15. Η καθαρή επιχορήγηση φθάνει το ποσό των €500.000. Εξάλλου, τα Αυγά Παππά εντάχθηκαν επίσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για το επενδυτικό σχέδιο που αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής αυγών από κότες ελευθέρας βοσκής και κότες αχυρώνα.

Η συνδυαστική νέα μονάδα της εταιρείας προορίζεται να έχει δυναμικότητα 18.396.000 αυγών και νέα μηχανήματα συνολικής ισχύος 65 kW. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στο Βαθύ Αυλίδας έναντι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ύψους €3.161.075,57, από τα οποία το 45%, δηλαδή €1.422.484,01, αποτελούν καθαρή επιχορήγηση. Υπενθυμίζεται ότι τα Αυγά Παππά είχαν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με άλλη διάταξη για προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο που αφορούσε τη μετατροπή εγκαταστάσεων κλωβοστοιχίας στο δήμο Χαλκιδέων σε μονάδα αυγοπαραγωγής τύπου αχυρώνα, επένδυση, για την μετατροπή κλουβιών για 75.000 κότες σε παραγωγή αυγών αχυρώνα από 32.000 έως 35.000 κότες το μέγιστο, με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ύψους €1.121.142,18, εκ των οποίων τα €504.513,53 χορηγούνται με τη μορφή της καθαρής επιχορήγησης για τη συμβατική επένδυση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter