Σε βαρύ κλίμα εντός και εκτός Βουλής υπερψηφίστηκε στις 7 Νοεμβρίου με οριακή πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών γενικότερα αλλά και το μέλλον του συνόλου των κλάδων της οικονομίας. Μεταξύ αυτών, και το λιανεμπόριο τροφίμων, το οποίο αφορούν ιδιαίτερα συγκεκριμένες παράγραφοι του πολυνομοσχεδίου, βάσει των οποίων ρυθμίζονται χρονίζοντα ζητήματα.

Το μέγεθος του πολυνομοσχεδίου  και ο χρόνος που δόθηκε για τη συζήτησή του δεν άφησε ούτε στους ίδιους τους βουλευτές που κλήθηκαν να το ψηφίσουν περιθώριο μελέτης του σε βάθος. Για τον ίδιο λόγο, στο παρόν άρθρο, λίγο πριν την αποστολή του περιοδικού στο τυπογραφείο, παρουσιάζουμε ορισμένα μόνο από τα σημεία του που έχουν ενδιαφέρον για τον κλάδο. Πέραν αυτών, βέβαια, υπάρχουν πολλά σημεία που επηρεάζουν άμεσα το ήδη συμπιεσμένο από τη μείωση των εισοδημάτων, την αύξηση της ανεργίας, τις απαιτήσεις του δημοσίου από φόρους και χαράτσια  και, γενικότερα, από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ύφεσης «καλάθι αγορών.

Στη διαμάχη μεταξύ κλάδων για τη διανομή παρασκευασμάτων για βρέφη  (για τη σχετική απόφαση του υπουργού Κ. Χατζηδάκη δεν είχε εκδοθεί ακόμη η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας), δίνεται μια λύση (;) στη σχετική παράγραφο, βάσει της οποίας επιτρέπεται η διάθεσή τους, εκτός από τα φαρμακεία, και από τα σούπερ μάρκετ, τα παντοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών μαζικής εστίασης (Η.3. παρ. 1). Στη συνέχεια, όμως, διευκρινίζεται πως «με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας δύναται να ρυθμίζεται ο τρόπος διάθεσης στον τελικό καταναλωτή των ανωτέρω παρασκευασμάτων στα σημεία του προηγούμενου εδαφίου».

Ακόμη, καταργούνται οι περιορισμοί στη διάθεση προϊόντων καπνού. Ειδικότερα, για τις υπεραγορές τροφίμων προβλέπεται η τοποθέτηση προϊόντων καπνού με την προϋπόθεση να βρίσκονται σε κλειστές προθήκες μέσα στο κατάστημα, μετά τον χώρο των ταμείων, στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση του προσωπικού του καταστήματος. Επίσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει πλέον το δικαίωμα πώλησης και διακίνησης εφημερίδων και εν γένει εντύπων (εφημερίδων, περιοδικών κλπ) «χωρίς περιορισμούς, από κάθε εγκατάσταση, υπαίθρια ή στεγασμένη, χωρίς να απαιτείται η δραστηριότητα αυτή να αποτελεί τη μοναδική ή την κύρια δραστηριότητα που ασκείται στην εν λόγω εγκατάσταση.».

Ρυθμίσεις γενικότερου ενδιαφέροντος
Φυσικά, στις εκατοντάδες σελίδες του τρίτου μνημονίου υπάρχουν πολλές διατάξεις που ενδιαφέρουν το σύνολο των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τις «ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης» (ΙΑ.5.). Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων και της εργασίας του προσωπικού (Ι) και στο «νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτερου μισθού και κατώτερου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας (Διάταξη Πλαίσιο), το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1/4/2013, αφού θεσπιστεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς». Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί κατά το Α’ τρίμηνο του 2014 «ως προς την απλότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας». Στις υπόλοιπες παραγράφους παρουσιάζονται οι κατώτεροι μισθοί και ημερομίσθια, με την επισήμανση πως οι όποιες προσαυξήσεις αναστέλλονται έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%!