Με τα εγκαίνια τριών νέων Μασούτης ο όμιλος ολοκλήρωσε τις επενδύσεις του για το 2011 στην επέκταση του δικτύου του.

Πρόκειται για δύο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές Καρδίας (οδός Δημοκρατίας 40) και Τρίλοφου (οδός Φιλίππου 4 και Περικλέους) και ένα στο Κιλκίς (Ελ. Βενιζέλου 94 και Ευρώπης). Η Μασούτης το 2011 δημιούργησε συνολικά 28 νέα καταστήματα και περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας. Ο όμιλος διαθέτει σήμερα 218 καταστήματα λιανικής και 17 Cash & Carry, σύνολο 235 εμπορικές μονάδες, ενώ απασχολεί περισσότερους από 5.700 εργαζόμενους.