Τρεις εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρόσκληση της Αγροτικής Τράπεζας για την πώληση της ΑΓΝΟ. Υποψήφιοι αγοραστές είναι η ΦΑΓΕ, η ΜΕΒΓΑΛ και η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, ενώ η ΔΕΛΤΑ δεν συμμετέχει στη σχετική διαδικασία και προτίθεται να επεκταθεί αυτόνομα στην αγορά της βόρειας Ελλάδας με τη δημιουργία μονάδας παστερίωσης και εγκυτίωσης γάλακτος στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Τρεις εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρόσκληση της Αγροτικής Τράπεζας για την πώληση της ΑΓΝΟ. Υποψήφιοι αγοραστές είναι η ΦΑΓΕ, η ΜΕΒΓΑΛ και η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, ενώ η ΔΕΛΤΑ δεν συμμετέχει στη σχετική διαδικασία και προτίθεται να επεκταθεί αυτόνομα στην αγορά της βόρειας Ελλάδας με τη δημιουργία μονάδας παστερίωσης και εγκυτίωσης γάλακτος στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Η απόκτηση της ΑΓΝΟ θα σημάνει για κάθε έναν από τους τρεις υποψηφίους την αύξηση των μεριδίων τους στην αγορά φρέσκου γάλακτος της βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Μέσω της εξαγοράς της ΑΓΝΟ η ΜΕΒΓΑΛ στοχεύει να γίνει leader στη συγκεκριμένη κατηγορία με μερίδιο άνω του 60%. Στόχος της είναι η εξαγορά του συνόλου του ποσοστού της ΑΤΕ στην ΑΓΝΟ (99,99% των μετοχών) και η απόκτηση του πλήρους ελέγχου της γαλακτοβιομηχανίας.

Η εταιρεία προτίθεται να διατηρήσει το εμπορικό σήμα ΑΓΝΟ, ενώ μελετά και την προοπτική ενοποίησης των δύο εταιρειών. Η απόκτηση της ΑΓΝΟ θα επιτρέψει στην επίσης βορειοελλαδική ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ την ισχυροποίηση της θέσης της στη Θεσσαλονίκη, όπου εισήλθε πρόσφατα. Η εταιρεία προτίθεται να διατηρήσει και να αναπτύξει όλους τους τομείς δράσης της ΑΓΝΟ. Για τη ΦΑΓΕ, η οποία ενδιαφέρεται για το πλειοψηφικό πακέτο και το μάνατζμεντ της ΑΓΝΟ, η εξαγορά σημαίνει τη δυναμική της είσοδο σε μια αγορά όπου σήμερα δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλά μερίδια.