Κύριος στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει, μέσα από τον δημόσιο διάλογο, τη σημασία που έχει η διατροφή στη ζωή μας καθώς και την ανάγκη εποικοδομητικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων στην εξυπηρέτηση των κοινών σκοπών, όπως είναι η ασφάλεια, η ποιότητα και η σωστή ενημέρωση.

Στην ημερίδα συμμετείχε με παρουσιάσεις και ομιλίες πλειάδα διακεκριμένων στελεχών από την επιστημονική κοινότητα, ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, τη βιομηχανία τροφίμων και τις ενώσεις καταναλωτών. Συγκεκριμένα, οι κκ Α. Βαρλάμος, Κ. Γιαζιτζόγλου, Χ. Δημοσθενόπουλος, Α. Ζαμπέλας, Γ. Ζέρβας, Α. Καμπάνης, Κ. Κουτσουμανής, Φ. Μαγκανάρη, Ε. Μάκρας, Ι. Μπάστας, Γ.-Ι. Νυχάς, Β. Παπαδημητρίου, Π. Ταούκης, Ε. Τσακαλίδου, Ε. Τσιγαρίδα και Γ. Χρυσοχοίδης, κάλυψαν ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα θεμάτων με κοινό τους πυρήνα την ποιότητα, ασφάλεια στη διατροφή.

Οι ομιλητές ανέπτυξαν, ο καθένας μέσα από τον δικό του ρόλο και τομέα εξειδίκευσης, τις έννοιες της ποιότητας και της ασφάλειας στα τρόφιμα, της παχυσαρκίας, της μεσογειακής διατροφής και πώς αυτή συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας, της ισορροπημένης διατροφής και πώς αυτή ορίζεται, της διαχείρισης της ποιότητας στη Βιομηχανία Τροφίμων, των λειτουργικών τροφίμων, της μικροβιακής επικινδυνότητας των τροφίμων κά. Αναπτύχθηκαν επίσης θέματα όπως οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, η συμπεριφορά των καταναλωτών, οι πρωτοβουλίες της Πολιτείας και της βιομηχανίας τροφίμων για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία .

Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από όλες τις τοποθετήσεις, και αποτελεί κοινή συνισταμένη, είναι πως ο ίδιος ο καταναλωτής αποτελεί κλειδί σε κάθε προσπάθεια και δράση που σχετίζεται με τη διατροφή του. Πέρα από το άκουσμα των αναγκών και των προσδοκιών του για ασφάλεια, ποιότητα και διατροφική αξία και την ανταπόκριση σε αυτές, εκ μέρους του κράτους και της βιομηχανίας τροφίμων, ο καταναλωτής είναι εκείνος που, κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές στην ενημέρωση, τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, θα συμβάλει στην μεταστροφή της αρνητικής τάσης που εκφράζει η παχυσαρκία και η υιοθέτηση μη υγιεινών συνηθειών και που απειλεί μεσο-μακροπρόθεσμα να επιφέρει αρνητικές μεταβολές στους δείκτες υγείας του πληθυσμού και στην ποιότητα ζωής μας.