Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Δ. Μασούτης η πρώτη αιμοδοσία του 2017 για την Τράπεζα Αίματος Μασούτη. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας έδωσαν και πάλι δυναμικό «παρών», ενισχύοντας την προσπάθεια.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ΕΚΕ της αλυσίδας σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της, λειτουργεί από το 1993 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η Τράπεζα Αίματος Μασούτη για το προσωπικό της. Συστηματικά κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.