Στις αρχές Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε από την Edge By Ascential η νέα μελέτη «Future Retail Disruption 2019/2020». Στη μελέτη επισημαίνονται οι μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν τον κόσμο μας και οι στρατηγικές που πρέπει να υιοθετήσουν όσοι επιχειρούν στον κλάδο, ώστε να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες σε ένα όλο και πιο γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, η μελέτη στηρίζεται στη μεθοδολογία STEIP, που εξετάζει δεκάδες παράγοντες αλλαγής των κοινωνιών, όπως η τεχνολογία, η οικονομία, ο κλάδος του λιανεμπορίου και οι ακολουθούμενες πολιτικές, ώστε να αναγνωρίσει τους πιο σημαντικούς, σύμφωνα με τη βαρύτητά τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε ένα μελλοντικό σενάριο για το περιβάλλον εντός του οποίου δρουν οι επιχειρήσεις. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες που ξεχώρισαν φέτος και αξίζουν την προσοχή μας, καθώς έχουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του κλάδου προς το αύριο.

Top προτεραιότητες: Υγεία, ευεξία και προσωπική περιποίηση
Οι γηράσκουσες κοινωνίες και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ζητήματα υγείας, σε συνδυασμό με την απαίτηση για ευεξία και συναισθηματική ισορροπία, σε έναν κόσμο που τρέχει, οδηγούν τους καταναλωτές σε μια νέα, ολιστική προσέγγιση της ζωής και των λύσεων που κινούνται στο πεδίο της προληπτικής υιοθέτησης προτύπων υγιεινής διαβίωσης και προσωπικής φροντίδας, πέραν των παραδοσιακών σχετικών κατηγοριών στους τομείς των τροφίμων και της υγείας. Με δεδομένη την αναζήτηση πληροφοριών, έμπνευσης και διαφάνειας σχετικά με τη σύνθεση των προϊόντων, δημιουργείται η ευκαιρία για τους λιανέμποροους και τα brands να καθοδηγήσουν τους καταναλωτές στην αναζήτηση των προτάσεων που θα βελτιώσουν την ζωή τους, παρουσιάζοντάς τους ειδικά σχεδιασμένες σειρές προϊόντων, ανανεωμένες συνθέσεις με νέα συστατικά και την πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των προϊόντων και την εφοδιαστική τους αλυσίδα, τόσο στο φυσικό κατάστημα όσο και στο ψηφιακό κανάλι.

Απαίτηση για υπεύθυνη κατανάλωση
Στο πλαίσιο μιας ολιστικής και ισορροπημένης προσέγγισης του τρόπου ζωής, παρατηρούμε την παράλληλη ενίσχυση της τάσης για υιοθέτηση αρχών ηθικής κατανάλωσης, που υποστηρίζει την αειφορία. Διεκδικώντας τη συμβολή τους στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο, οι καταναλωτές συνυπολογίζουν στις αποφάσεις τους το ηθικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται ένα brand, εξετάζοντας τους αντίστοιχους στόχους και τις επιχειρηματικές πρακτικές, αποδίδοντας σε αυτό το κριτήριο βαρύτητα μεγαλύτερη και από αυτή που αφορά τα συστατικά του, και απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και σημαντικά αποτελέσματα στο πεδίο της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα brands απαιτείται σήμερα να δώσουν έμφαση στις αξίες που πρεσβεύουν και να επικεντρωθούν περισσότερο στη διαφάνεια, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και κατά συνέπεια και την πιστότητά τους (loyalty), διασφαλίζοντας παράλληλα μια σημαντική θέση στο φυσικό και το ψηφιακό ράφι. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή συμβολή σε πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από το λιανεμπόριο και έχουν σαφή οικολογικό («πράσινο») προσανατολισμό.

Ενισχύεται ο ρόλος του ΑΙ στο λιανεμπόριο
Σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό οι λιανέμποροι αξιοποιούν λύσεις που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ-Artificial Intelligence). Έχοντας πρόσβαση σε πληθώρα στοιχείων καταναλωτών, λόγω κυρίως της διεύρυνσης της χρήσης των έξυπνων κινητών και άλλων ψηφιακών συσκευών, έχουν τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, να έχουν, για παράδειγμα, ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης, ενίσχυση της σχέσης και της επικοινωνίας με τον καταναλωτή (shopper engagement), έως και αποτελεσματική διαχείριση του ψηφιακού οικοσυστήματος. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο της επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη την εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ενίσχυση της αγοραστικής εμπειρίας, τα brands θα πρέπει να οργανώσουν τις υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων (data analysis) με τρόπο ώστε να προβλέπουν τη ζήτηση, να κερδίζουν τον ανταγωνισμό με πιο ευέλικτες, σχεδιασμένες βάσει της ζήτησης, εφοδιαστικές αλυσίδες και να αυξάνουν την αξία τουs και την αναγνωρισιμότητά τους με το λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων και την υλοποίηση πρακτικών πoυ απευθύνονται προσωπικά σε κάθε έναν καταναλωτή, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνδεση E-commerce και social media
Μετά την χωρίς προηγούμενο επιτυχία της κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo, κι άλλοι λιανέμποροι, όπως οι Alibaba, JD.com, Kaola, RED, ξεκίνησαν να αξιοποιούν τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα social media και αφορούν, για παράδειγμα, αξιολογήσεις προϊόντων ή αλληλοενημέρωση για προσφορές, ώστε να προσελκύσουν αγοραστές, να διευκολύνουν την αναζήτηση προϊόντων και τελικά να αυξήσουν τις αγορές τους. Είναι πλέον γεγονός πως πλατφόρμες όπως οι Instagram και Pinterest ενισχύουν τη σύνδεσή τους με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κοινωνικά δίκτυα μετατρέπονται σε δομικά στοιχεία της αγοραστικής διαδικασίας διεθνώς. Τα brands καλούνται να παρακολουθούν στενά την παραγωγή περιεχομένου από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ, ώστε να ενισχύουν την επικοινωνία των χρηστών / πελατών.

Third party delivery ως νέο κανάλι
Το κανάλι που αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παράδοση αγορών, έχει εξελιχθεί σε βαθμό ώστε να αποτελεί πλέον μια συμφέρουσα, χαμηλής επένδυσης λύση για τους λιανέμπορους που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους τη συγκεκριμένη υπηρεσία, χωρίς το υπερβολικό κόστος που θα την καθιστούσε μακροπρόθεσμα μη βιώσιμη. Τη χρονιά που διανύουμε, ένας σημαντικός αριθμός κορυφαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των discounters, αναγνώρισε την αξία των μεσαζόντων στην υπηρεσία παράδοσης παραγγελιών, συνάπτοντας στρατηγικές συμφωνίες συνεργασίας μαζί τους. Καθώς ο ρόλος τους διευρύνεται, οι εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο, ενισχύουν τον ρόλο τους και στη διαδικασία αναζήτησης προϊόντων και επιλογής τους (discovery and brand selection). Καθώς το μερίδιο του ψηφιακού καναλιού στο καλάθι αγορών αυξάνεται, τα brands πρέπει να σχεδιάσουν τις online στρατηγικές τους, ώστε να αξιοποιήσουν τις εταιρείες-συνεργάτες τους, σαν ένα νέο, εναλλακτικό πυλώνα ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα ταχυκίνητα προϊόντα (CPG) θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις σχετικές πλατφόρμες για τις ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων, συνεργαζόμενες σε καμπάνιες ιδιαίτερης σημασίας (key campaigns), ώστε να αυξήσουν την έκθεσή τους στο καταναλωτικό κοινό και να προσφέρουν κίνητρα για την πραγματοποίηση αγορών.