Εισηγμένες και μη κατάρτισαν φέτος τις καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Στο "παρά 5'" διυπουργική απόφαση όριζε άλλα. "Γιατί αυτή η διαφοροποίηση;" Υπάλληλος ΥΠΕΘΟ: "Πού να ξέρω κύριε; Εγώ την έφτιαξα;"

Οι λογιστές είχαν τρεις με τέσσερις μήνες να προετοιμαστούν σχετικά με τον τρόπο σύνταξης των καταστάσεων. Οι λογιστές και οι ορκωτοί λογιστές-ελεγκτές “έβαλαν πλάτη” και τα σεμινάρια μπήκαν στην ημερησία διάταξη. Σημειώνουμε ότι οι καταστάσεις πρέπει να περιέχουν και τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή αυτής που έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2005.

Ο τύπος και το περιεχόμενο των καταστάσεων, σύμφωνα με τον νόμο, καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία μέχρι τα τέλη Απριλίου φέτος δεν είχε κυκλοφορήσει. Βροχή οι ερωτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Η απάντηση στερεότυπη: “Όπου να ‘ναι θα βγει”…

Περιθώρια δεν υπήρχαν. Η προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού έληγε στις 30 Απριλίου και η υποβολή της δήλωσης στην εφορία στις 10 Μαΐου. Οι εταιρείες αναγκάστηκαν να καταρτίζουν τις καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ που ίσχυαν και για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο -κάποιες τις δημοσίευσαν κιόλας.

 Ελα που στις 4 Μαΐου δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΑΦ 699 η σχετική απόφαση. Και, ω δύστηνος μοίρα, τα υποδείγματα των καταστάσεων ήταν διαφορετικά από αυτά των ΔΛΠ που ακολουθούν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ΑΕ. Σύγχυση: Τι συμβαίνει συνάδελφοι; Ερωτήσεις στο αρμόδιο υπουργείο. Απάντηση: “Ακολουθήθηκε η άμεση μέθοδος σύνταξης των ΔΛΠ. Για τις εισηγμένες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακολούθησε την έμμεση μέθοδο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο”… Πλήρες μπάχαλο! Τσάμπα δουλειά για όσους είχαν την πρεμούρα να είναι συνεπείς και δεν περίμεναν την τελευταία στιγμή.

Επισημαίνουμε ότι οι καταστάσεις καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα και με τις δυο μεθόδους, όμως δεν δίνουν τις ίδιες πληροφορίες, γιατί αλλού αποβλέπει η κάθε μία (η σχετική ανάλυση του πώς και τι δεν είναι της παρούσης). Πάντως, η “συγκρισιμότητα” στις λεπτομέρειές τους πήγε περίπατο.

Σε ερώτηση λογιστή στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου “γιατί έγινε αυτή η διαφοροποίηση;” η απάντηση του υπαλλήλου ήταν αφοπλιστική: “Πού να ξέρω κύριε; Εγώ την έφτιαξα την απόφαση;”! Κατά τα άλλα εκσυγχρονίζεται και επανιδρύεται το κράτος… “εν κράτει”.