Κρίσιμη αναμένεται η ερχόμενη εβδομάδα για την τύχη που θα έχει η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης να χρησιμοποιήσει το ΤΕΜΠΜΕ, προκειμένου να τονώσει τη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στις 12 Νοεμβρίου οι τράπεζες θα απαντήσουν στο υπουργείο αν και κατά πόσο θα συνεργαστούν με το Ταμείο, αποδεχόμενες το πλαφόν που προτείνεται για το εγγυημένο επιτόκιο (euribor + 2,1 μονάδες), καθώς και τις άλλες παραμέτρους της πρότασης. Το ΤΕΜΠΜΕ, λειτουργώντας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοπιστωτική αγορά, διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 240 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις εγγυήσεις που αναλαμβάνει.

Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν θετικά την πρωτοβουλία του ΥΠΑΝ, ωστόσο δηλώνουν ότι το κρισιμότερο όλων είναι πλέον η εξασφάλιση της συνεργασίας, αν όχι όλων, των περισσοτέρων τραπεζών, σε μια περίοδο κατά την οποία το τραπεζικό σύστημα είναι ιδιαίτερα φειδωλό στις χορηγήσεις δανείων, ακόμη και με επιτόκια κατά πολύ υψηλότερα αυτών που προτείνει το ΤΕΜΠΜΕ.

Το ΤΕΜΠΜΕ, λειτουργώντας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοπιστωτική αγορά, διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 240 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις εγγυήσεις που αναλαμβάνει.

Πώς, όμως, θα λειτουργήσει το Ταμείο, εφόσον οι τράπεζες δεχθούν να συνεργαστούν μαζί του; ‘Ενα απλό παράδειγμα λύνει πολλές από τις απορίες όσων επιχειρήσουν να δανειοδοτηθούν με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Το Ταμείο εγγυάται το 80% του δανείου, επιδοτώντας παράλληλα το προαναφερόμενο επιτόκιο. Εφόσον, λοιπόν, τεθεί θέμα αδυναμίας εξυπηρέτησης ενός δανείου, το Ταμείο αναλαμβάνει το σύνολο της εγγύησης για τις τράπεζες και την άμεση καταβολή της σε περίπτωση κατάπτωσης του δανείου. Με το μέτρο αυτό διασφαλίζονται για τις τράπεζες τα δάνεια σε ποσοστό 80% με πραγματική και άμεσα ρευστοποιήσιμη εγγύηση, ενώ για το υπόλοιπο 20% του δανείου η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις. Στην πράξη, λοιπόν, καταργούνται οι προσημειώσεις και οι υποθήκες και η μοναδική διασφάλιση για τις τράπεζες θα είναι η εγγύηση του Ταμείου.

Η διαμεσολάβηση του ΤΕΜΠΜΕ

Τα μέτρα που προτείνει το ΥΠΑΝ προβλέπουν επιδότηση επιτοκίου για δάνεια με τριετή εγγύηση και για τρία χρόνια. Το γεγονός ότι το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως συνεπάγεται για τους επιχειρηματίες την εξασφάλιση άτοκων δανείων και ουσιαστικά την καταβολή πολύ χαμηλών πρώτων δόσεων. Οι δόσεις αυτές θα καλύπτονται από τις επιχειρήσεις μόνο ως προς το κεφάλαιο, η συμμετοχή του οποίου στο πρώτο διάστημα της δανειοδότησης είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επιπλέον, η προμήθεια του Ταμείου (1% της εγγύησης) θα καταβάλλεται εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση από τον επιχειρηματία, απλοποιώντας τη γραφειοκρατική διαδικασία μεταξύ τράπεζας και ΤΕΜΠΜΕ.

Πάντως, όσες επιχειρήσεις επιδιώξουν δανειοδότηση υπό το ανωτέρω καθεστώς θα μπορούν σύντομα να απευθύνονται -πέρα από τα δίκτυα των τραπεζών που θα συνεργαστούν με το Ταμείο- και στο ίδιο το ΤΕΜΠΜΕ, στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με τις τράπεζες. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ΤΕΜΠΜΕ θα παρέχει απευθείας την εγγύηση στην επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια θα μπορεί να επισκεφθεί την τράπεζα της αρεσκείας της.