Στις 14 Απριλίου θα κριθεί στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η τύχη της εξαγοράς των Άλφα Διανομές, Kiosky’s, delivery.gr και e-table του ομίλου Μούχαλη από την Delivery Hero, με την εισήγηση προς την Ολομέλεια να είναι αρνητική, λόγω των ανησυχιών για τις επιπτώσεις που θα έχει το εν λόγω deal στον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την εισήγηση, αν και από τη συμφωνία δε φαίνονται να προκαλούνται προβλήματα στην αγορά της επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την διάθεση προϊόντων σούπερ μάρκετ, λόγω της διαπραγματευτικής δύναμης των λοιπών σούπερ μάρκετ, προκύπτουν ανησυχίες για τις αγορές των διαδικτυακών υπηρεσιών κρατήσεων σε εστιατόρια μέσω της πλατφόρμας e-table και της πώλησης έτοιμου φαγητού μέσω της πλατφόρμας e-food.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι «η συγχωνευθείσα επιχείρηση θα έχει τόσο την ικανότητα όσο και το κίνητρο να εφαρμόσει πολιτική δεσμευμένων ή ομαδικών πωλήσεων, προσφέροντας τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πώληση έτοιμου φαγητού για τις οποίες ήδη κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά, από κοινού με τις υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια, με αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας ή των κινήτρων των ανταγωνιστών της στην αγορά υπηρεσιών διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια να ασκήσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό». Για το λόγο αυτό, η εισήγηση προς την επιτροπή είναι η μη έγκριση της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της λήψης διορθωτικών μέτρων που θα προταθούν από την Delivery Hero και που θα άρουν τα πιθανολογούμενα προβλήματα ανταγωνισμού που προκύπτουν από τη συγκέντρωση. Σημειώνεται πάντως ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μπορεί να ανατραπεί στην Ολομέλεια.

Οι προηγούμενες αποφάσεις της επιτροπής
Πρόκειται για μία ακόμα συγχώνευση για την οποία καλείται να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στον κλάδο των τροφίμων, αν και αυτή τη φορά είναι ορατό το ενδεχόμενο η απόφαση της επιτροπής να μην είναι θετική, όπως τις προηγούμενες φορές. Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο η Επιτροπή Ανταγωνισμού κλήθηκε να εγκρίνει τις εξής συγκεντρώσεις:

  • Την εξαγορά της Γκατένιο από τη Δέλτα, η οποία κρίθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ότι δεν παρουσιάζει σημαντική οριζόντια διάσταση στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών.
  • Την απόκτηση του ελέγχου της Ελληνικής Ζύμης και της Άλεσις από τη Vivartia, που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.
  • Την απόκτηση του κοινού ελέγχου της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη από τη Venetiko Holdings και την SI Foods, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2021.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter