Σύμφωνα με το σχέδιο καταστατικού του Συνδέσμου Αλυσίδων Καταστημάτων Ελλάδος (ΣΑΚΕ) -προϊόν της πιεστικής πλέον ανάγκης των ισχυρών του οργανωμένου λιανεμπορίου να αποκτήσουν συλλογική έκφραση- ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου των μελών του στη ΓΣ τους θα είναι ανάλογο του κύκλου εργασιών τους κατά το αμέσως προηγούμενο έτος ως εξής: Από 15 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ 1 ψήφος, από 101 εκατ. ευρώ έως 300 εκατ. ευρώ 2 ψήφοι, από 301 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ 4 ψήφοι, από 501 εκατ. ευρώ έως 700 εκατ. ευρώ 7 ψήφοι, από 701 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ 9 ψήφοι, από 1 δισ. ευρώ έως 1,5 δισ. ευρώ 12 ψήφοι και από 1,5 δισ. ευρώ και πάνω 15 ψήφοι. Η σχετική πρόταση καταστατικού στο σύνολό της δημοσιεύεται στο τεύχος 366 του "σελφ σέρβις".

Ηδη η κυβέρνηση άρχισε τον πρώτο κύκλο επαφών με φορείς της αγοράς, προκειμένου να αφουγκραστεί τα αιτήματά τους, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, καθώς και να λάβει υπόψη της τις θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας πριν αρχίσει το νομοθετικό της έργο. Από τις επαφές αυτές κινδυνεύει να απουσιάσει ο κλάδος της οργανωμένης λιανικής, ο οποίος καθορίζει τις τιμές καταναλωτή σε χιλιάδες αγαθά ευρείας κατανάλωσης, απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, υλοποιεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεσούσης της προεκλογικής περιόδου αναθερμάνθηκε ο διάλογος μεταξύ των ισχυρών του κλάδου για τη συγκρότηση του ΣΑΚΕ. Το “σελφ σέρβις”, έχοντας στη διάθεσή του το τελευταίο σχέδιο καταστατικού του φορέα, στο οποίο αναφέρεται ως “Σωματείο”, παρουσιάζει στο τεύχος του 366 (μηνός Οκτωβρίου) τα βασικά άρθρα του, επισημαίνοντας ότι αρκετά από αυτά δεν έχουν ακόμη λάβει την οριστική τους μορφή. Από το σχετικό δημοσίευμα σταχυολογούμε:

  • Μέλη του σωματείου μπορούν να εγγραφούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν περισσότερα του ενός καταστήματα, δραστηριοποιούνται στις λιανικές ή και τις χονδρικές πωλήσεις και εμφανίζουν κύκλο εργασιών στον τελευταίο ισολογισμό τους τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ (υπάρχουν σκέψεις το κατώτατο όριο για τον κύκλο εργασιών να οριστεί στα 20 εκατ. ευρώ).
  • Τα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Σωματείου εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής 1.000 ευρώ και ετήσια συνδρομή ανάλογη του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους, σε ποσοστό 0,003% αυτού, που καταβάλλεται στο α’ τρίμηνο του κάθε διαχειριστικού έτους. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος εγγραφής ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγραφής.
  • Το ΔΣ μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους του Συνδέσμου μιας εταιρείας για λόγους παράβασης του καταστατικού ή για θέμα δεοντολογίας, ύστερα από εισήγηση τριών μελών του φορέα.
  • Το Σωματείο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από τα μέλη του Σωματείου, με μυστική ψηφοφορία.
  • Ο πρόεδρος εκλέγεται με την ίδια διαδικασία απευθείας από τη γενική συνέλευση. 
  • Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής.
  • Τα μέλη του ΔΣ μπορεί να ανακληθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
  • Οποιος εκλεγεί μέλος της διοίκησης του Σωματείου εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητας αυτής, εφόσον η επιχείρηση που εκπροσωπεί διαγραφεί από μέλος του Σωματείου.
  • Το δικαίωμα ψήφου των μελών στη γενική συνέλευση είναι ανάλογο του κύκλου εργασιών τους κατά το αμέσως προηγούμενο έτος και έχει ως εξής: Από 15 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ 1 ψήφος, από 101 εκατ. ευρώ έως 300 εκατ. ευρώ 2 ψήφοι, από 301 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ 4 ψήφοι, από 501 εκατ. ευρώ έως 700 εκατ. ευρώ 7 ψήφοι, από 701 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ 9 ψήφοι, από 1 δισ. ευρώ έως 1,5 δισ. ευρώ 12 ψήφοι και από 1,5 δισ. ευρώ και πάνω 15 ψήφοι.
  • Οι υποψήφιοι για τη θέση του γενικού διευθυντή πρέπει να είναι άτομα με ακέραια προσωπικότητα, να διαθέτουν αξιόλογη προϋπηρεσία στον τομέα του λιανεμπορίου και στον χώρο της διοίκησης, να μην έχουν κανέναν επαγγελματικό δεσμό με τα μέλη και να συστήνονται προς επιλογή από τουλάχιστον 2 μέλη του ΔΣ.