Τα εργαστήρια Μάρκετινγκ (The Athens Laboratory of Research in Marketing-ALARM) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν από κοινού το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών στις πωλήσεις. Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι  καθηγητές κκ Γεώργιος Δουκίδης και Γεώργιος Αυλωνίτης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση στον ζωτικό χώρο των πωλήσεων δίνοντας έμφαση στις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι πωλήσεων και οι πωλητές, και στο να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των δραστηριοτήτων της πώλησης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των στελεχών στην αγορά εργασίας, μέσα από τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν στην πολυδιάστατη έννοια των πωλήσεων στη σύγχρονη λειτουργία μίας επιχείρησης. Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερις χρονικές περιόδους σε ένα συνολικό χρονικό διάστημα 10 μηνών (Ιανουάριος 2010-Οκτώβριος 2010), καλύπτοντας συνολικά 4 θεματικές ενότητες και 12 μαθήματα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 300 ώρες. Τα μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες, ενώ για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση μιας πρακτικής εργασίας (Field Study Project-FSP). Στο τέλος κάθε περιόδου θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για τις θεματικές ενότητες/μαθήματα της συγκεκριμένης περιόδου.

Στην πρώτη θεματική ενότητα διδάσκονται τα μαθήματα Διοίκηση Μάρκετινγκ για Πωλητές, Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Πελατών και Αγορών. Στη δεύτερη θεματική ενότητα διδάσκονται τα Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management), Τεχνικές Πωλήσεων, Συμβουλευτική Πώληση. Στην τρίτη θεματική ενότητα διδάσκονται τα μαθήματα Διοίκηση Σχέσεων Πελατών Στρατηγικής Σημασίας (Key Account Management), Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing – CRM) και Διαπραγματεύσεις & Διαπροσωπική Επικοινωνία. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα διδάσκονται τα μαθήματα Διαχείριση Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Πωλήσεις και Χρηματοοικονομική Λογιστική για Πωλήσεις.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να παρέχει δυνατότητα πιστοποίησης σε στελέχη πωλήσεων, δηλαδή διευθυντές πωλήσεων, υπεύθυνους πωλήσεων και πωλητές, ανεξαρτήτως αν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή όχι.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν 10 καταξιωμένοι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πολύχρονη εμπειρία στις πωλήσεις, σε συνεργασία με 10 διευθυντές μάρκετινγκ και πωλήσεων γνωστών ελληνικών εταιριών. Κλαδικοί φορείς, όπως το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ και το ECR Ελλάδας έθεσαν το πρόγραμμα υπό την αιγίδα τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διεξαγωγή διαλέξεων, προβολή διαφανειών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του προγράμματος και των συμμετεχόντων, προετοιμασία και παρουσίαση μελετών περιπτώσεων (case study) από την ελληνική και διεθνή πρακτική, ομαδική συζήτηση, παρακολούθηση εκπαιδευτικών ταινιών και παροχή διαγνωστικών εργαλείων.

Οι επιτυχόντες σε όλα τα μαθήματα, που θα έχουν, επίσης, ολοκληρώσει επιτυχώς και την πρακτική εργασία, θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό εκπαίδευσης στις Πωλήσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Π. Καλκάνη (τηλ: 210 8665 368, 210 8665 371, e-mail: petros@rc.aueb.gr), και τον κ. Φρ. Γιαλιτάκη (τηλ: 210 8665 372, e-mail: franciscos@rc.aueb.gr) του ΚΕΚ του ΟΠΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.salesingreece.org. Εγγραφές και αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2009 και τα μαθήματα ξεκινούν τον Ιανουάριο 2010.