Η στροφή των καταναλωτών προς τη χρήση πλαστικού χρήματος (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες) επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, επισημαίνεται από το ΙΕΛΚΑ. Το Ινστιτούτο, στο πλαίσιο σχετικής έρευνάς του, τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν τις προμήθειές τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρήση των χρεωστικών καρτών, ώστε να διαμορφωθούν στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, εφόσον το ποσοστό των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα αυξηθεί από το 5% στο 33% που είναι το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό θα σημάνει ένα έξτρα κόστος κατά 0,6% επί των πωλήσεων για τον κλάδο ή σε αξία μία επιβάρυνση της τάξης των 93 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί τόσο στις προμήθειες των τραπεζών όσο και στο διαχειριστικό κόστος των αλυσίδων. Μάλιστα, το ΙΕΛΚΑ εκτιμά, βάσει της ανάλυσής του, ότι εφόσον οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με τις αλυσίδες χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά πλαστικό χρήμα, τότε η αύξηση του κόστους θα έφτανε στο 1,9% επί των πωλήσεων ή αλλιώς στα 377 εκατ. ευρώ!

Από την έρευνα προκύπτει, ωστόσο, και μια θετική διάσταση της όλης υπόθεσης, αυτή της αύξησης των πωλήσεων, που κατά το Ινστιτούτο εκτιμάται σε ποσοστό κοντά στο 1%, εφόσον οι συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αυξηθούν, σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, κατά 33%. Ακόμη όμως κι έτσι, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο κλάδος ζημιώνεται οικονομικά αντί να ωφελείται από τη χρήση του πλαστικού χρήματος.

Τριπλάσιο το κόστος του πλαστικού από το φυσικό χρήμα!
Αξίζει να τονιστεί ότι, κατά το ΙΕΛΚΑ, η διαχείριση του χρήματος στη φυσική του μορφή κοστίζει λιγότερο στα σούπερ μάρκετ από τη διαχείριση των εσόδων μέσω πιστωτικών καρτών. Αυτό συμβαίνει διότι οι προμήθειες των τραπεζών, ιδιαίτερα στις χρεωστικές κάρτες, σε συνάρτηση με το κόστος διαχείρισης των καρτών από τα σούπερ μάρκετ, επιβαρύνουν σημαντικά το συνολικό κόστος, σε επίπεδα υψηλότερα της διαχείρισης των συναλλαγών με μετρητά. Οι αναλυτές του ΙΕΛΚΑ αναφέρουν μιλώντας στο σελφ σέρβις, πως αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η διαχείριση των μετρητών απαιτεί από τις αλυσίδες δέκα διαφορετικά κόστη, όπως καταμέτρηση χρημάτων, μεταφορά τους στις τράπεζες, αυξημένος χρόνος συναλλαγών, μικρο-απώλειες στις συναλλαγές κατά τη στρογγυλοποίηση των λογαριασμών κλπ.

Από τις σχετικές αναλύσεις προκύπτει ειδικότερα ότι το κόστος συναλλαγής με μετρητά για τις αλυσίδες είναι 0,6% και με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα 1,7%, όταν ειδικότερα η χρεωστική κάρτα σε άλλες εθνικές αγορές επιβαρύνει τις πωλήσεις με ποσοστά που περιορίζονται ακόμη και στο 0,4% επί των πωλήσεων! Το Ινστιτούτο θεωρεί ότι για να μην επιβαρύνονται οι αλυσίδες από τη χρήση των μετρητών πρέπει οι τράπεζες να μειώσουν σημαντικά τις προμήθειές τους και να τις διαμορφώσουν κοντά στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Μάλιστα, οι ερευνητές του τονίζουν ότι για να καταλήξουν στα προαναφερόμενα συμπεράσματα, ερεύνησαν σε βάθος τους δύο τρόπους συναλλαγών, διενεργώντας έρευνα σε έξι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μεταξύ Δεκεμβρίου πέρυσι και του Απριλίου φέτος.

Όσο για τις χρεώσεις των τραπεζών, πρέπει να τονιστεί ότι σήμερα, για ένα μικρό κατάστημα, είναι λίγο χαμηλότερες του 2% επί του κόστους αγορών, ενώ για μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται λίγο κάτω του 1%. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης μετρητών στις συναλλαγές (95%). Στα σούπερ μάρκετ το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 92%. Αυτό σημαίνει ότι με πλαστικό χρήμα στα σούπερ μάρκετ διενεργούνται συναλλαγές της τάξης του 8% ή περίπου 800 εκατ. ευρώ.