Από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εξελέγη κατά τη γενική συνέλευση της 19ης Μαρτίου 2008, έχει την ακόλουθη σύνθεση: πρόεδρος, κ. Νίκος Καρεγεωργίου (Αφοί Καραγεωργίου ΑΕΒΕ), Α’ αντιπρόεδρος, κ. Λάμπρος Παπακοσμάς (Procter & Gamble Hellas ΕΠΕ), Β’ αντιπρόεδρος, κ. Ανδρέας Ασλανίδης (Unilever Hellas AEBE), γενικός γραμματέας, κ. Ιωάννης Σιαμπάνης (Friesland Hellas AEBE), αναπληρωτής γενικός γραμματέας, κ. Ευγένιος Βασίλης (ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ), ταμίας, κ. Μηνάς Αγγελίδης (Coca-Cola HBC AE), αναπληρωτής ταμίας, κ. Τζώρζης Κανακάρης (Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ) και μέλη οι κκ Δημήτρης Κατσάρας (Nestle Hellas AE) και Νικόλαος Λαβίδας (Kraft Foods Hellas AE).