Στην έρευνα που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2007, και η οποία πραγματοποιείται για 2η φορά στη χώρα μας, οι ειδικοί συνεργάτες απάντησαν σε ζητήματα όπως:

  • Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας τους με τις προμηθευτικές εταιρείες.
  • Πώς αξιολογούν τα προϊόντα των προμηθευτών τους, σε σχέση με την ποιότητά τους, αλλά και την ικανοποίηση των καταναλωτών.
  • Πώς αξιολογούν το τμήμα πωλήσεων των προμηθευτών τους.
  • Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι με την κερδοφορία τους και την τιμολογιακή πολιτική των προμηθευτών τους.
  • Την εκτίμησή τους για την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών, τις οποίες διενεργούν οι προμηθευτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.
  • Κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες logistics των προμηθευτών τους.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις όσων συμμετείχαν στην έρευνα, οι ειδικοί συνεργάτες περιμένουν από το τμήμα πωλήσεων ακόμη πιο αποτελεσματική επικοινωνία -σε σχέση με το 2005- και ιδιαίτερα μεγαλύτερη προσπάθεια στην εκπαίδευση των πωλητών των ειδικών συνεργατών (βλ. επισυναπτόμενο Διάγραμμα 1).
 
Στην ενότητα «προωθητικές ενέργειες», οι ειδικοί συνεργάτες δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι από τις ενέργειες που γίνονται προς τα σημεία τα οποία εξυπηρετούν, θα ήθελαν όμως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις προωθητικές ενέργειες προς τους καταναλωτές (βλ. επισυναπτόμενο Διάγραμμα 2).

Επιπλέον, στο σχετικό διάγραμμα της αξιολόγησης των διαφόρων θεμάτων που τους απασχολούν, παρατίθεται η κατάταξή τους σύμφωνα με την σημαντικότητα που τους αποδίδεται (βλ. επισυναπτόμενο Διάγραμμα 3). Η κερδοφορία παραμένει πρώτη σε σημαντικότητα (περισσότερο από το 2005). Ακολουθεί η δύναμη των προϊόντων και οι προωθητικές ενέργειες των προμηθευτών τους.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα logistics, οι αποτελεσματικές παραδόσεις είναι πιο σημαντικές για τoυς ειδικούς συνεργάτες στην κεντρική Ελλάδα (που αξιολογούν τους προμηθευτές με χαμηλότερη βαθμολογία), παρά στη νησιωτική Ελλάδα, όπου, όπως φαίνεται, οι ειδικοί συνεργάτες έχουν συμβιβαστεί με τα έντονα προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, οι ειδικοί συνεργάτες σε πολλές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη κάλυψης μικρών καταστημάτων στις γεωγραφικές περιοχές της ευθύνης τους. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία ανοίγουν πλέον οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων σε όλη τη χώρα συρρικνώνει και μειώνει τον τζίρο τους.

Επιπλέον, πολλοί από τους εδικούς συνεργάτες δήλωσαν ότι σήμερα έχουν πλέον την κατάλληλη οργάνωση, έτσι ώστε να αναλάβουν και να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες προς τις βιομηχανίες, όπως logistics, merchandising κλπ. Αρκετοί, μάλιστα, επιδιώκουν να αναλάβουν (τουλάχιστον στις μικρότερες πόλεις) και την ευθύνη να εξυπηρετούν σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων.

Για τη διεξαγωγή τής έρευνας πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους ίδιους τους ειδικούς συνεργάτες των εταιρειών, που συνολικά φθάνουν τους 120. Οι συνεντεύξεις περιλάμβαναν ανοιχτές ερωτήσεις αλλά και τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου για ποσοτική καταγραφή.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε κάθε προμηθευτική εταιρεία που συμμετείχε στην έρευνα διαιρεμένα σε δύο υποκατηγορίες: με βάση τον τζίρο του ειδικού συνεργάτη και τη γεωγραφική περιοχή, καθώς ήταν φανερό ότι οι παραπάνω δύο παράγοντες διαμορφώνουν διαφορετικές συνθήκες συνεργασίας των ειδικών συνεργατών με τις εταιρείες (βλ. επισυναπτόμενο Πίνακα 1).