Βάσιμες ελπίδες για την επανακατοχύρωση της ελληνικότητας της φέτας δημιουργεί η προώθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης νέου Κανονισμού εντός του Μαρτίου για την καταχώρηση του ονομαστού ελληνικού τυριού ως Προϊόν Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ).

Βάσιμες ελπίδες για την επανακατοχύρωση της ελληνικότητας της φέτας δημιουργεί η προώθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης νέου Κανονισμού εντός του Μαρτίου για την καταχώρηση του ονομαστού ελληνικού τυριού ως Προϊόν Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ).

Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την Κομισιόν εδώ και ένα περίπου χρόνο με την αποστολή ερωτηματολογίων στα κράτη-μέλη της ΕΕ ολοκληρώνεται εντός του Φεβρουαρίου και παρά τις αντίθετες -από τις ελληνικές- αιτιάσεις πολλών κρατών αναμένεται να έχει αίσιο τέλος για τη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι το θέμα εξετάστηκε και από την Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γνωμοδότηση επίσης θετική για την ελληνική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι τους «ασκούς του Αιόλου» σχετικά με την κατοχύρωση της ελληνικότητας της φέτας, την οποία για μια ακόμα φορά καλούμαστε να αποδείξουμε, άνοιξε απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (απόφαση 16.03/1999), με την οποία ακυρώθηκε ο Κανονισμός 1107/06 στο μέτρο που περιελάμβανε την κατοχύρωση της ονομασίας «φέτα» ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως.

Μετά από την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης και την άσκηση έφεσης από την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάσθηκε σειρά στοιχείων που τεκμηριώνουν τη θέση μας για κατοχύρωση της φέτας ως ΠΟΠ. Παράλληλα απέστειλε σχετικά ερωτηματολόγια σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ορίζει ο κανονισμός για τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως ΠΟΠ, ζητώντας τους να τοποθετηθούν ως προς την προέλευση της φέτας.

Η αντίδραση των κρατών-μελών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απαντήσεις των κρατών-μελών κυμάνθηκαν από την πολύ σκληρή γραμμή της Γερμανίας (παράγει 39.000 τόνους τυριού απομίμησης της φέτας ετησίως) και της Δανίας μέχρι τη λιγότερο έντονη αλλά σταθερά αντίθετη με τις ελληνικές θέσεις γραμμή της Σουηδίας, της Ολλανδίας και της Ιρλανδίας. Εντύπωση προκάλεσε η επίσης σθεναρή αντίδραση της Αυστρίας παρά τη μεταξύ μας συμφωνία για υποστήριξη των ελληνικότητας της φέτας.

Τα εν λόγω κράτη επικαλούνται ότι επί 30 και πλέον χρόνια παράγουν ελεύθερα φέτα και δεν είναι δυνατό να τους αφαιρεθεί τώρα αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο ακόμα και οι τυροκομικές εταιρείες των ευρωπαϊκών χωρών που μάχονται την ελληνικότητα της φέτας χρησιμοποιούν στην συσκευασία των προϊόντων τους είτε διάφορα ελληνικά ονόματα (συνήθως αρχαίων θεών και τοπωνυμίων) είτε φωτογραφίες και μακέτες που παραπέμπουν σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας (Παρθενώνας, Δελφοί, Ολυμπία), προκειμένου να εγείρουν στο μυαλό του καταναλωτή συνειρμούς σχετικούς με την Ελλάδα και επομένως να τονίσουν την αυθεντικότητα του προϊόντος τους, για να το καταστήσουν ελκυστικότερο στους καταναλωτές.

Πάντως έγκυρες κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να κλείσει το θέμα οριστικά υπέρ της χώρας μας δίνοντας τέλος σε μια διαμάχη που κρατά όσο σχεδόν και η ελληνική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατοχύρωση των ελληνικών ΠΟΠ

Την προστασία και τον καλύτερο έλεγχο της παραγωγής και εμπορίας των άφθονων ελληνικών προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης σχεδιάζει το Υπουργείο Γεωργίας με υπό κατάρτιση Υπουργική Απόφαση. Αφορμή για τη ρύθμιση αποτέλεσε η μακρόχρονη προσπάθεια κατοχύρωσης του τυριού «φέτα» και αιτία αφενός η ανάγκη διαφύλαξης του δικαιώματος χρήσης των ονομάτων ΠΟΠ από καταχραστές που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα απομιμήσεις και αφετέρου η διαφύλαξη στο εσωτερικό της χώρας των ειδικών μεθόδων παρασκευής κάθε προϊόντος ΠΟΠ. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα καταχωρημένα προϊόντα – συνολικά 76 – στην Ευρωπαϊκή Ένωση.