Σε μερική διάσπαση των δραστηριοτήτων της προχώρησε πρόσφατα η εταιρεία «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης», δημιουργώντας μία νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της στον τουριστικό και στον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ η υπάρχουσα εταιρεία θα διατηρήσει αυτές που σχετίζονται με τη κύρια απασχόλησή της, που είναι τα είδη αρτοποιίας.

Η νέα εταιρεία, με την ονομασία «Αειφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλάσαρνα ΑΕ» (ΑΤΕΦΑ ΑΕ), ιδρύθηκε στις 31 Μαρτίου και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου είναι πανομοιότυπη με αυτήν της προϋπάρχουσας εταιρείας, με την Ελένη Τσατσαρωνάκη να ασκεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου και την Κατερίνα Τσατσαρωνάκη να είναι αντιπρόεδρος. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, το σύνολο του ενεργητικού του διασπώμενου κλάδου στις 31 Οκτωβρίου 2021, συνυπολογιζομένων των ακινήτων, των μηχανημάτων, των επίπλων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων ανερχόταν σε 15,98 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό του εναπομείναντος κλάδου ανερχόταν στα 25,54 εκατ. ευρώ.

Τα οφέλη και των δύο κλάδων από τη διάσπαση
Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν το σχέδιο της μερικής διάσπασης της «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης», η διάσπαση είναι επωφελής τόσο για τους στόχους και τις επιχειρησιακές δομές τόσο της υφιστάμενης εταιρείας, όσο και της νέας. Ειδικότερα, μέσω της διάσπασης:

  • βελτιώνεται η λειτουργικότητα και αποδοτικοτητα του κάθε επιχειρηματικού κλάδου.
  • περιορίζεται η έκθεση της συνολικής εταιρικής παρουσίας και δραστηριότητας σε χρηματοοικονομικούς, λειτουργικούς, μικρο/μακροοικονομικούς και νομικούς κινδύνους.
  • διευκολύνεται: η υλοποίηση ανάλογων και αντίστοιχων επενδυτικών προγραμμάτων αφενός στη βιομηχανική παραγωγή και το συναφές εμπόριο και αφετέρου στον τουρισμό.
  • διευκολύνεται. η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά (π.χ. επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και του Ταμείου Ανάκαμψης, χορήγηση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς).
  • διευκολύνεται η σύναψη στρατηγικών επενδυτικών και εμπορικών συνεργασιών για τον κάθε κλάδο δραστηριότητας ξεχωριστά.
  • επωφελείται πολλαπλά η τοπική και η εθνική οικονομία, καθότι αυτόνομα και απερίσπαστα θα ενισχυθεί η ανάπτυξη των δύο σαφώς διακριτών κλάδων σημαντικά και στοχευμένα.
  • Υπό το πρίσμα της στόχευσης σε συγκεκριμένες κλαδικές δραστηριότητες οι δύο κλάδοι, αυτόνομοι λειτουργικά και διαχειριστικά, καθίστανται σε πρόδηλη θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τυχόν κινδύνους μακροοικονομικούς και ιδίως μικροοικονομικούς και θα κάνουν χρήση των υφιστάμενων και μελλοντικών ευκαιριών με σημαντικότερη ευελιξία, εξειδίκευση, αποδοτικότητα και, συνακόλουθα, αποτελεσματικότητα.
  • επωφελείται θετικά η απασχολησιμότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθότι θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας από δύο αυτόνομες δραστηριότητες με σημαντικό πολλαπλασιαστή στο ΑΕΠ της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Το ξενοδοχείο Molos Bay και τα 119 στρέμματα στα Φαλάσαρνα
Σημειώνεται ότι, μετά τη διάσπαση, στην κατοχή της ΑΤΕΦΑ ΑΕ πέρασε το τετράστερο ξενοδοχείο Molos Bay στον Κίσσαμο Χανίων, συνολικής δυναμικότητας 45 δωματίων και 100 κλινών, καθώς και ακίνητη περιουσία συναποτελεούμενη από γεωτεμάχια, οικόπεδα και εγκαταστάσεις στην περιοχή των Φαλασάρνων. Αναφορικά με την έκταση στην περιοχή των Φαλασάρνων, που εκτείνεται σε 119 στρέμματα περίπου, στην περιοχή έχουν εκπονηθεί πολεοδομικές, γεωλογικές και οικολογικές μελέτες από την «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter