Τα στοιχεία για την πορεία των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2023 δείχνουν ότι, παρά τις ανατιμήσεις που περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ο όγκος πωλήσεων όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά κατέγραψε και μία μικρή άνοδο. Όμως τα στελέχη του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας FMCG φαίνεται πως είναι πιο επιφυλακτικά για το 2024, προβλέποντας και πάλι αύξηση των πωλήσεων σε αξία, αλλά με μείωση του όγκου πωλήσεων. Αυτό προκύπτει από την εξαμηνιαία κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 130 στελεχών της αγοράς.

Ειδικότερα, οι προσδοκίες των στελεχών της αγοράς για το πρώτο εξάμηνο του 2024 οι οποίες συνοψίζονται σε αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023, αλλά μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στις πληθωριστικές τάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τη δαπάνη τους στο αντίστοιχο επίπεδο τιμών.

Μεγάλο είναι πάντως και το 24% των ερωτηθέντων που εκτιμούν πως οι πωλήσεις του κλάδου θα παραμείνουν αμετάβλητες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

7 στις 10 επιχειρήσεις βλέπουν κερδοφορία
Ανεξαρτήτως όμως των προκλήσεων, το οικονομικό κλίμα μεταξύ των στελεχών της αγοράς κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρότι παρουσιάζει μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με το 2023, λόγω των εκτιμήσεων για μικρότερη αύξηση των πωλήσεων και για περιορισμό των ανατιμήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σε ποσοστό 58%, αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία της το 2024, ενώ μόνο το 17% αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένουν μεταβολή. Πρακτικά οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων (7 στις 10 επιχειρήσεις) αναμένουν κάποια μικρή κερδοφορία το 2024, ενώ λιγότερες από 1 στις 10 αναμένουν ζημιές.

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές;
Όσον αφορά στο ζήτημα των τιμών, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προκύπτει ότι το πρόβλημα των ανατιμήσεων είναι πολυπαραγοντικό: οι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τις αυξήσεις τιμών σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου είναι το κόστος μεταφορικών (85%), οι διεθνείς τιμές πρώτων υλών (75%), το κόστος ενέργειας (60%), το εργασιακό κόστος (59%), οι νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας (55%) και το κόστος χρήματος (53%), αλλά και η κερδοσκοπία (51%). Λιγότερο φαίνεται πως απασχολούν την αγορά οι έμμεσοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ (47%) και η νομισματική πολιτική στην ΕΕ (18%).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter