Μία σημαντική έρευνα της GfK σχετικά με τις εξελίξεις στις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, η οποία στηρίχθηκε στα στοιχεία και την ανάλυση του τμήματος Geomarketing του ομίλου, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ESCT (European Shopping Centre Trust) και παρουσιάστηκε στο ICSC European Conference στη Στοκχόλμη, στα μέσα Απριλίου. Η Πηνελόπη Χαβάτζα, Head of New Business Development / Consumer Choices, GfK Hellas μας μίλησε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς και για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των στοιχείων της GfK Geomarketing.

Η μελέτη της GfK παρουσιάζει τα ετήσια κατά κεφαλήν επίπεδα αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη, αντανακλώντας το διαθέσιμο εισόδημα για καταναλωτικές δαπάνες και πάγια μηνιαία έξοδα. Τα στοιχεία της GfK για την αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη υπολογίζονται κάθε έτος για 42 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με κάλυψη σε επίπεδο δήμων και ταχυδρομικών κωδικών.

«Πλεονεκτήματα του GfK Geomarketing και των διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς είναι ότι κανείς μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, όπως το πού υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Επιτρέπει έτσι στις εταιρείες, είτε προμηθευτές είτε λιανέμπορους από όλους τους κλάδους, όπως αυτών των FMCG, ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών, φαρμάκου κά, να ενισχύσουν την επιτυχία τους και να προβούν σε πιο σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις», δηλώνει η κα Χαβάτζα. Όσον αφορά στις εφαρμογές του Geomαrkeiting σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αγοραστικής δύναμης, η κυρία Χαβάτζα τονίζει:

«Τα στοιχεία της αγοραστικής δύναμης της GfK έχουν ποικίλες εφαρμογές. Όλες οι εταιρείες που πωλούν άμεσα ή έμμεσα σε καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα δεδομένα για να επιτύχουν καλύτερα τους στόχους τους. Για παράδειγμα, από απλή ανάλυση της αγοράς, εντοπίζοντας δυνατότητες ανάπτυξης του κύκλου εργασιών ή ακόμα απαντώντας σε ερωτήματα όπως:

  • Πού βρίσκεται το target group μου.
  • Που υπάρχουν υποσχόμενες περιοχές ανάπτυξης (Location Planning).
  • Πώς μπορώ να οργανώσω / αναδιοργανώσω το δίκτυο πωλήσεών μου με σωστότερη κατανομή γεωγραφικών περιοχών, κά.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ESCT, παρέχει μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση των δεδομένων της σκηνής του λιανικού εμπορίου και, μεταξύ άλλων, αξιολογεί τα ακόλουθα στοιχεία της GfK για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Τουρκίας: Την αγοραστική δύναμη, τον κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου, την καταναλωτική δαπάνη στη λιανική ως ποσοστό των συνολικών καταναλωτικών δαπανών του πληθυσμού, και την πρόγνωση για το σύνολο του 2013 σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου».

Η θετική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα αισθητή στη Γερμανία, τη Σκανδιναβία και τις χώρες της Βαλτικής. Χάρη στην εξαιρετικά δυναμική ανάπτυξη της Ρωσίας, το λιανικό εμπόριο της χώρας για πρώτη φορά αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη. Αντίθετα, δεν είναι ακόμη ορατή μια θετική μεταστροφή για τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως αναφέρει η κα Χαβάτζα, η έρευνα δείχνει ότι η λιανική σκηνή στην Ευρώπη το περασμένο έτος παρουσίασε μεγάλη κινητικότητα με τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους ευρωπαϊκών χωρών και περιοχών να είναι πιο έντονες τον τελευταίο χρόνο από ότι τα προηγούμενα έτη. Ιδιαίτερα στις χώρες που εξακολουθούν να πλήττονται από αυστηρά μέτρα λιτότητας, οι χαμηλές προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους και η διαμόρφωση των μισθών προκάλεσαν μια κάμψη της κατανάλωσης, που με τη σειρά της οδήγησε σε μείωση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο. Το χάσμα μεταξύ χωρών που ευημερούν και αντίστοιχων αυτών που πλήττονται συνεχίζει να αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό.


Αγοραστική δύναμη

Το 2012, περίπου 9.2 τρισεκατομμύρια ευρώ ήταν διαθέσιμα για τους ευρωπαίους καταναλωτές στις υπό εξέταση χώρες για καταναλωτική δαπάνη. Οι τάσεις της αγοραστικής δύναμης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης σημειώθηκαν στη Ρωσία, τη Νορβηγία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σκανδιναβία και τις χώρες της Βαλτικής.

Καταναλωτική δαπάνη

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό της καταναλωτικής δαπάνης στη λιανική ως προς το σύνολο των ιδιωτικών καταναλωτικών δαπανών μειώθηκε ελαφρά το 2012 μεταξύ των ΕΕ-27 (31,2% έναντι 31,3% του προηγούμενου έτους). Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζεται υψηλότερος (33,6%), όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευρωπαϊκές χώρες υπό εξέταση. Οι λόγοι που εξηγούν την παραπάνω πτωτική πορεία, περιλαμβάνουν τις συνεχείς αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας και το κόστος διαβίωσης, καθώς και μεγαλύτερες δαπάνες για δραστηριότητες αναψυχής, ταξίδια και διαδικτυακό λιανεμπόριο. Η οικονομική αβεβαιότητα σε ορισμένες χώρες συμβάλλει επίσης στην απροθυμία των καταναλωτών για επιπλέον δαπάνες.

Οι χώρες σε ύφεση επιβραδύνουν τη συνολική ανάπτυξη του τζίρου

Οι λιανέμποροι στις 32 χώρες που αξιολογήθηκαν πραγματοποίησαν το 2012 κύκλο εργασιών ύψους περίπου 3.09 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου +3,7% συγκριτικά με το 2011. Συνεχίζεται έτσι η θετική τάση των τελευταίων ετών, με μειωμένο όμως ρυθμό, λόγω της όχι τόσο καλής επίδοσης στο κομμάτι της λιανικής συγκεκριμένων χωρών που μαστίζονται από την κρίση.

Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Ελλάδα (-11.8%), Πορτογαλία (-5,6%), Ισπανία (-4,4%), Σλοβενία (-2,4%) και Ιταλία (-1.8%)). Η Ρωσία οδηγεί τις ΕΕ-27 σε απόλυτο νούμερο κύκλου εργασιών χάρη στην αξιοσημείωτη ανάπτυξή της, καθώς και του μεγέθους της οικονομίας της. Παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών από διαδικτυακές πωλήσεις, οι δύο πρώτες χώρες στην ΕΕ -Γαλλία και η Γερμανία- παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τον τελευταίο χρόνο σε λιανικές πωλήσεις (Γαλλία: +1,7%, Γερμανία: +1,0%).

Κύκλος Εργασιών Λιανικού Εμπορίου: Προβλέψεις, 2013

Η GfK προβλέπει για το σύνολο του 2013 ονομαστική αύξηση περίπου 1,9% στον κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου (όπως μετράται σε ευρώ) για τις 32 υπό εξέταση χώρες. Αυτό συνεπάγεται ότι η θετική αύξηση του κύκλου εργασιών στη βορειοανατολική Ευρώπη θα αντισταθμιστεί από την αρνητική πορεία σε πολλές νότιες ευρωπαϊκές χώρες.

Πτωτική πορεία στην καταναλωτική δαπάνη αναμένεται στις χώρες που επλήγησαν από τα μέτρα λιτότητας (πχ Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία). Με δεδομένες τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, το παραδοσιακό λιανεμπόριο θα αντιμετωπίσει αυξανόμενη πίεση (διαφοροποιημένη από χώρα σε χώρα) από το ραγδαία αναπτυσσόμενο διαδικτυακό τομέα λιανικού εμπορίου. Ακόμη και με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης, το παραδοσιακό λιανεμπόριο πρέπει να αναπτύξει την στρατηγική του σε πολλαπλά κανάλια, προκειμένου να επωφεληθεί από την ανάπτυξη αυτή.

Πρωτοπόροι στον τομέα αυτό είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σκανδιναβία. Ολοκληρώνοντας, η κυρία Χαβάτζα αναφέρει: «Με βάση τα τελευταία στοιχεία της έρευνας λιανικών πωλήσεων για την Ελλάδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει μέχρι και σήμερα μικρό κομμάτι των συνολικών λιανικών πωλήσεων. Η ραγδαία ανάπτυξή του όμως δεν επιτρέπει να παραβλέψουμε τις νέες καταναλωτικές τάσεις, οι οποίες αποτελούν πρόκληση για όλους τους επιχειρηματίες».

info

Οι υπολογισμοί της GfK (www.gfk.com / www.gfk.gr) για τον κύκλο εργασιών και την αγοραστική δύναμη διεξήχθησαν σε ευρώ με βάση τον μέσο όρο της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 2012 (όπως ανακοινώνεται από την ΕΚΤ). Η μελέτη είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.