001: 2008 για την επιχειρησιακή μονάδα του ομίλου Analytics Centre of Excellence (ACE), που εδρεύει στην Αθήνα.

Η πιστοποίηση καλύπτει τις δραστηριότητες της μονάδας, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την παροχή αναλυτικών μοντέλων-λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.