Στις αρχές του Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για τη Dia Hellas, σχετικά με το κατά πόσο η επιβολή τιμών από τη Dia προς το δίκτυο franchise και ο καθορισμός περιθωρίων κέρδους αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και στο άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ. Εφόσον η απόφασή της είναι καταδικαστική, θα επιφέρει γενικότερες αλλαγές στον τομέα του franchise, αφού θεωρείται δεδομένο ότι θα προκαλέσει τη μαζική προσφυγή καταγγελλόντων στην Επιτροπή.

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δικτύων franchise θα σημάνει ενδεχόμενη αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού των καταγγελιών, που υπέβαλαν κατά τις Dia Hellas τρεις δικαιοδόχοι της.

Η Ολομέλεια της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής καλείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να κρίνει το κατά πόσο η επιβολή τιμών από τη Dia προς το δίκτυο franchise και ο καθορισμός περιθωρίων κέρδους αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και στο άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ.

Η απόφαση της Επιτροπής να ανοίξει τον φάκελο με τις συμβάσεις δικαιόχρησης είναι πιθανό να προκαλέσει τριγμούς στα δίκτυα franchise της εγχώριας αγοράς, στα οποία είθισται οι τιμές ανά προϊόν να είναι ενιαίες. Οι απόψεις μεταξύ νομικών, ειδικών, επενδυτών και εμπόρων, διίστανται για το νομότυπο των ενιαίων τιμών, καθώς και της ρήτρας περί αποκλειστικής προμήθειας προϊόντων. ΄Αλλοι χαρακτηρίζουν ως αυτονόητη την ενιαία τιμολόγηση στο ράφι για κάθε δίκτυο πωλήσεων, άλλοι τη σχολιάζουν ως παράνομη και άλλοι δηλώνουν ότι εκπορεύεται από την ανάγκη των δικαιοδόχων και δικαιοπαρόχων να εξασφαλίσουν καλές σχέσεις συνεργασίας.

΄Οπως και να έχει, στις αρχές Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για τη Dia Hellas, που, εφόσον είναι καταδικαστική, θα επιφέρει γενικότερες αλλαγές στον τομέα του franchise, αφού θεωρείται δεδομένο ότι θα προκαλέσει τη μαζική προσφυγή καταγγελλόντων την Επιτροπή. Μένει λοιπόν να φανεί, πώς θα εξελιχθεί η κρίσιμη αυτή υπόθεση, και το σημαντικότερο, αν επί της διαδικασίας θα παρέμβουν και τρίτες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε άλλες αγορές, όπως της κινητής τηλεφωνίας, της μαζικής εστίασης, της ένδυσης, της υπόδησης κά. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι έννομο συμφέρον να παρέμβουν στην υπόθεση έχουν και εταιρείες οι οποίες δεν εμπλέκονται άμεσα σε αυτή, δεδομένου ότι όποια κι αν είναι η κατάληξή της, θα επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά τη γενικότερη πορεία τους στην εγχώρια αγορά.