Στις ανώτερες βαθμίδες των διαχειριστών του συστήματος, εκεί που εκλεκτές μειονότητες απολαμβάνουν τον παραγόμενο πλούτο, είναι που λαμβάνονται αποφάσεις για το πώς πρέπει να ζήσει η πλειονότητα των εργαζομένων, πριν ακόμη τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών αποφάσεων. Αρκεί ο παγκόσμιος πλούτος να αυξηθεί, έστω και αν υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, όπως και ο ίδιος ο πλανήτης, η εγγύηση της ύπαρξής μας…

Στη βάση της λήψης, αποδοχής και υλοποίησης αποφάσεων αυτής της λογικής βρίσκεται η αμφισβήτηση της υπόστασης του κάθε εργαζόμενου ως ξεχωριστής και αναντικατάστατης προσωπικότητας, ανεξαρτήτως θέσης και αντικειμένου εργασίας. Από αυτή την τοποθέτηση δεν παρεκκλίνουν ούτε κατ’ ελάχιστο και οι περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νέας κρίσης στην οικονομία. Η ανοδική πορεία των δεικτών ανεργίας, ως συνέπεια και της πανδημίας και των αντίστοιχων μέτρων, το αποδεικνύει περίτρανα.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως η αριθμητική προσέγγιση στα ζητήματα του εργατικού δυναμικού, όπως εκφράζεται μέσω των αποφάσεων που λαμβάνουν σχετικά διοικήσεις επιχειρήσεων σε αγαστή συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία στις περισσότερες χώρες, δεν διαφέρει από την κυρίαρχη προσέγγιση άλλων εποχών, λιγότερο εξελιγμένων ως προς την αποδοχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η δύναμη, η αντοχή και η ταχύτητα στην εκτέλεση της εργασίας ήταν κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, που έμπαιναν στη ζυγαριά για να αποφασιστεί η αξία του. ‘Οταν υπήρχε βέβαια προσφορά εργασίας, αλλιώς δεν αντιμετωπιζόταν ως κάτι παραπάνω από οποιοδήποτε αναλώσιμο υλικό.

Σήμερα, στις σύγχρονες κοινωνίες, η εξειδίκευση, μαζί με την προθυμία για συνεχή εκπαίδευση, συνεργασία και αποδοχή των αρχών της επιχείρησης, είναι μερικά από τα προσόντα που μπορούν να διασφαλίσουν στον εργαζόμενο τη διατήρηση της θέσης του και πιθανόν την ανέλιξη σε ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης. Όμως, σε εποχές κρίσης επιστρέφουμε σε αρχέγονα ένστικτα, που θέτουν τον εργαζόμενο στη θέση του αδύναμου, ο οποίος θα μπορέσει να διατηρήσει την εργασία του μόνο αν αποδεικνύει συνεχώς πως υπερέχει συγκρινόμενος με τον πιο ικανό ή με μια πιο συμφέρουσα λύση, ακόμη και… ψηφιακή.

Με την εμφάνιση της νέας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, οι πολιτικές ηγεσίες και οι επιχειρηματικοί φορείς της πλειονότητας των θιγόμενων χωρών προχώρησαν στην υιοθέτηση δράσεων που έφεραν ξεκάθαρα το στίγμα της μεροληψίας υπέρ των οικονομικών στόχων. Το εισόδημα των εργαζομένων και το δικαίωμα στην εργασία έγιναν ξανά παράπλευρες απώλειες. Για μία ακόμη φορά, μπροστά στον κίνδυνο να υποστεί μεγαλύτερο πλήγμα η υγεία των αριθμών, έγινε πολυτέλεια η συζήτηση για τη συμβολή της εργασίας με συνθήκες αξιοπρέπειας στην παραγωγή πλούτου. Με την επιλογή αυτής της πολιτικής στάσης, επιβεβαιώνεται και πάλι πως μόνο σε εποχές σχετικής ευμάρειας -ή ανάγκης εκτόνωσης μεγάλων κοινωνικών εντάσεων- υπάρχει πιθανότητα να αναγνωριστεί πως το καλύτερο φάρμακο για την υγεία της οικονομίας είναι η υγεία των εργασιακών σχέσεων.

Οι μέτοχοι, οι διοικήσεις, τα υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων κυρίως οργανισμών, μοιάζει να έχουν χάσει από καιρό την ικανότητα να διαβλέπουν ακόμη και τον κίνδυνο της απώλειας εσόδων για τους ίδιους, ως επακόλουθο της μείωσης του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος, του πλήγματος που μπορεί να επιφέρει η χαλάρωση των όποιων δεσμών συνεργασίας, αλλά και η υποτίμηση της ατομικής συνεισφοράς της κάθε ξεχωριστής οντότητας στην επιβίωση και εξέλιξη της επιχείρησης.

Η προσωπικότητα κάθε μέλους της διοίκησης πολιτικού ή επιχειρηματικού σχηματισμού αντανακλάται σε σημαντικό βαθμό στο πώς διαχειρίζεται ανά πάσα στιγμή, και κυρίως στις δυσκολίες, τη σχέση του με τους συνεργάτες του. Αν δεν τους αναγνωρίζει το ανάστημα που θα τους επέτρεπε να φέρουν αυτό τον τίτλο, βλέποντάς τους ως απλά γρανάζια ενός μηχανισμού, τότε έχει σοβαρό έλλειμα παιδείας και ευρύτητας πνεύματος.

Με έμπρακτες αποδείξεις πίστης στην ιδέα ενός κοινού μέλλοντος, με πρόσθετη υποστήριξη όταν υπάρχει ανάγκη και με σεβασμό όταν οι εποχές είναι δύσκολες, αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους όσοι βλέπουν πέρα από την εποχή τους ή τουλάχιστον έχουν την ικανότητα να διαβάζουν τα σύγχρονα σημάδια για το μέλλον. Για τους άλλους, θα πρέπει μάλλον να περιμένουμε πολύ…