Ψηλά στην ατζέντα των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΥΣ βρίσκεται το ζήτημα της μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος και της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής της στη γενικότερη προσπάθεια της αγοράς για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων, που επιβαρύνουν το κλίμα. Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι η υπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανακύκλωσης των πόρων απασχολεί πλέον καθημερινά την εταιρεία.

Ψηλά στην ατζέντα των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΥΣ βρίσκεται το ζήτημα της μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος και της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής της στη γενικότερη προσπάθεια της αγοράς για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων, που επιβαρύνουν το κλίμα. Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι η υπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανακύκλωσης των πόρων απασχολεί πλέον καθημερινά την εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΕΥΣ θέτει από το 2022 στην πρώτη γραμμή των δράσεών της θέματα που σχετίζονται με την αγορά της ενέργειας, θεωρώντας ότι ως τότε θα έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά μια σειρά ζητημάτων, τα οποία η κυβέρνηση έχει ήδη επεξεργαστεί σε ένα πρώτο στάδιο. Πιο χαρακτηριστικό είναι το θέμα της χορήγησης κινήτρων, με σκοπό την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων για επαγγελματική χρήση. Το εν λόγω ζήτημα για την ώρα έχει μερικώς ρυθμιστεί από την κυβέρνηση. Η αγορά αναμένει νέα θεσμική παρέμβαση, που θα αφορά τις μεγάλες επενδύσεις για την αντικατάσταση των στόλων οχημάτων, που σήμερα είναι πετρελαιοκίνητα. Οι σχετικές επενδύσεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό των logistics.

Επίσης, η ΕΥΣ αναμένει να εξελιχθεί η τεχνολογία που αναφέρεται στους ταχυφορτιστές μπαταριών οχημάτων, όπως και να επεκταθούν οι υποδομές για τις φορτίσεις των ηλεκτρικών οχημάτων, ένα πεδίο στο οποίο δεν αποκλείεται να αναπτύξει τις δικές της υποδομές, αρχικά με σχετικές εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονται στα κέντρα διανομής, και σε δεύτερη φάση στα μεγαλύτερα από τα καταστήματά της, τα υπέρ μάρκετ.

Στο σχεδιασμό της αλυσίδας περιλαμβάνεται και το κεφάλαιο «φωτοβλταϊκά συστήματα». Εν προκειμένω μελετώνται στοχευμένες επενδύσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν εφόσον, όπως τονίζεται, ξεκαθαρίσουν μια σειρά από ζητήματα, τα οποία αφορούν την πώληση του ρεύματος. Ήδη τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού, οι τιμές έπεσαν στο 1/3 λόγω της υπερπροσφοράς από την πλευρά των ιδιωτών παραγωγών.

Στα επενδυτικά πλάνα της εταιρείας εντάσσονται και σχέδια για τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Στο συγκεκριμένο πεδίο με την πάροδο του χρόνου οι επενδύσεις της θα ενταθούν, ενώ ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για το πεδίο των γεωθερμικών εφαρμογών. Οι τελευταίες, πάντως, δεν περιλαμβάνονται στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της αλυσίδας, καθώς στην παρούσα φάση κρίνονται ως μη αποδοτικές.

Σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο για τη διοίκηση της ΕΥΣ είναι η επιλογή του ή των εταίρων με τους οποίους θα καταρτίσει τα πλάνα της για την αγορά ενέργειας, τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγή όσο και την κατανάλωση σχετικών πόρων.

Οι «πράσινες» μέριμνες
Στο μεταξύ, η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες αποβλέπουν στον περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος, με τη χρήση νέου τύπου λαμπτήρων, που είναι υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερου ενεργειακού αποτυπώματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ανακαινίσεων παλαιότερων καταστημάτων της, όπως και της οργάνωσης νέων καταστημάτων, η εταιρεία επιλέγει ψυκτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. Ανάλογες επιλογές γίνονται και σε κάθε αναβάθμιση εξοπλισμού, που αφορά τους αποθηκευτικούς της χώρους.

Όπως σημειώνουν στελέχη της ΕΥΣ, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του δικτύου της εταιρείας συμβάλλουν και τα σύγχρονα υλικά κατασκευής, τα οποία είναι περισσότερο θερμομονωτικά και χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή των νέων καταστημάτων, αλλά και στις ανακαινίσεις παλαιότερων, όπου αυτό είναι εφικτό.