Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή από το ευρωπαϊκό έργο ResAlliance, πραγματοποίησε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, μέσω του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ). Συζητήθηκε η αγορά πιστώσεων άνθρακα: Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Νότιας Κορέας εξασφαλίζει σχετικές πιστώσεις, απαραίτητες για την αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Αυξημένη γραφειοκρατία και κόστος αποθαρρύνουν τη μεμονωμένη ανταπόκριση αγροτών στην Ελλάδα.

Καλές πρακτικές ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μεσογειακό επίπεδο βρίσκονται στο δίκτυο LandNet. Η Δρ. Αλεξάνδρα Σιντόρη επισήμανε την ανάγκη διερεύνησης πρακτικών και καινοτομιών, αποτελεσματικών στη μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των ελληνικών αιγοπροβατοτροφικών συστημάτων και του αιγοπρόβειου γάλακτος.

Η πολυλειτουργική διαχείριση δασών, μέσω δέσμευσης άνθρακα σε βλάστηση και έδαφος, μείωση κατανάλωσης νερού στα δασικά οικοσυστήματα και διατήρησης της βιοποικιλότητας εξετάζεται προς υιοθέτηση στην Ισπανία, με «πελάτες» μεγάλες επιχειρήσεις, ως προγράμματα εταιρικής ευθύνης. Το 50% του άνθρακα στη στεριά είναι αποθηκευμένο σε δάση, 66% αποθηκευμένο στο έδαφος, 80% σε ψυχρές περιοχές, 50% σε τροπικά δάση. Στην Ελλάδα, τα ορεινά δάση περιέχουν 100+ τόνους άνθρακα ανά εκτάριο. Οι φυλλοβόλοι δρύες διαθέτουν 60 εκατ. τόνους άνθρακα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter