Ο πληθωρισμός σε συνδυασμό με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος εξαιτίας της αύξησης τιμών των πρώτων υλών αλλά και της ενεργειακής κρίσης, μετατοπίζουν τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων όλο και περισσότερο προς την επιλογή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό είναι και το συμπέρασμα που απορρέει βάσει των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας ερευνών IRI και της ετήσιας έρευνας του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την ευθύνη του καθηγητή Γεώργιου Μπάλτα.

Στο Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διεξήχθη τηλεφωνική δημοσκόπηση με σκοπό την καταγραφή των στάσεων των καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τα οποία διακινούν τα σούπερ μάρκετ της ελληνικής αγοράς. Αναφορικά, η ποσοτική έρευνα έγινε σε δείγμα 1500 νοικοκυριών με τυχαία δειγματοληψία και με χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

«Στο θέμα της τιμής, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, ήτοι το 86,4% (από 72,9% πέρυσι) των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν καλύτερη τιμή» σύμφωνα με τον καθηγητή και υπεύθυνο της έρευνας Γεώργιο Μπάλτα. Άλλο ένα αξιοσημείωτο εύρημα της ακαδημαϊκής έρευνας είναι το γεγονός ότι ως προς το θέμα της ποιότητας, το 31,6% (31,2% πέρυσι) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι προϊόντα χειρότερης ποιότητας και το 57,5% (52,5% πέρυσι) ίδιας ποιότητας, ενώ το 10,9% (16,3% πέρυσι) τα θεωρεί ανώτερης ποιότητας από τις μάρκες των κατασκευαστών. «Το 44,8% (38,9% πέρυσι) του δείγματος βρίσκει τις συσκευασίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας χειρότερες, το 10,8% (11,4% πέρυσι) καλύτερες και το 44,4% (49,7% πέρυσι) εφάμιλλες με εκείνες των καθιερωμένων μαρκών» προσθέτει αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας ο κ. Μπάλτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της ακαδημαϊκής έρευνας, το 29,4% (28,6% πέρυσι) των ερωτηθέντων θεωρεί τις ιδιωτικές ετικέτες χειρότερες, το 11,5% (15,9% πέρυσι) καλύτερες, ενώ το 59,1% (55,8% πέρυσι) τις θεωρεί ίδιες με τις μάρκες των γνωστών κατασκευαστών.

Φέτος το 63,1% των ερωτηθέντων καταναλωτών είναι ικανοποιημένο από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Επιπρόσθετα, από την έρευνα εκτιμήθηκε και η ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Συγκεκριμένα, δήλωσαν δυσαρεστημένοι το 4,9% των ερωτηθέντων (5,3% πέρυσι), ικανοποιημένοι το 63,1% (56,8% πέρυσι), ενώ ούτε ικανοποιημένοι και ούτε δυσαρεστημένοι δήλωσε το 32% (37,9 πέρυσι) του δείγματος.

Τέλος, καταμετρήθηκε τι ποσοστό των προϊόντων που αγοράζουν οι ερωτηθέντες, εκπροσωπούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η μέση τιμή υπολογίστηκε σε 31,8%, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών. «Βλέπουμε ότι το μερίδιο της ΙΕ στο καλάθι αγορών κυμαίνεται στο 30% των κωδικών που μπαίνουν μέσα στο καλάθι του καταναλωτή, δηλαδή τα 3 στα 10 προϊόντα από αυτά που αγοράζονται» υπογραμμίζει η ερευνητική ομάδα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter