Το 2000 στους 20 ισχυρότερους προμηθευτές αντιστοιχούσε το 53,52% του ετήσιου τζίρου των αλυσίδων. Το ποσοστό εξελίχθηκε ελαφρώς μειούμενο την επόμενη διετία και φέτος διαμορφώθηκε σε 50,53%. Ανάλογες τάσεις χαρακτηρίζουν τα μερίδια αγοράς που ελέγχουν α) οι 10 πρώτοι προμηθευτές του οργανωμένου λιανεμπορίου, τα οποία στο διάστημα 2000-2002 παρουσίασαν μικρή μείωση από 39,96% σε 37,30% και β) των 50 ισχυρότερων προμηθευτών, οι οποίοι, ενώ το 2000 έλεγχαν το 71,07% της αγοράς, σήμερα ελέγχουν ένα 68,68%.

Το 50% της αγοράς των σούπερ μάρκετ ελέγχουν οι 20 μεγαλύτεροι προμηθευτές του οργανωμένου λιανεμπορίου, οι οποίοι όμως κατά την τελευταία τριετία φαίνεται ότι έχασαν ένα μικρό μέρος του μεριδίου τους επί των ετήσιων πωλήσεων των αλυσίδων.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία των εταιρειών σούπερ μάρκετ για τις σχέσεις συνεργασίας που έχουν αναπτύξει με τους προμηθευτές τους.

Σύμφωνα με αυτά, το 2000 στους 20 ισχυρότερους προμηθευτές αντιστοιχούσε το 53,52% του ετήσιου τζίρου των αλυσίδων, όμως το ποσοστό εξελίχθηκε ελαφρώς μειούμενο την επόμενη διετία και διαμορφώθηκε φέτος σε 50,53%. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης ότι ανάλογη τάση χαρακτηρίζει τα μερίδια αγοράς που ελέγχουν οι 10 πρώτοι προμηθευτές του οργανωμένου λιανεμπορίου, τα οποία στο διάστημα 2000-2002 παρουσίασαν μικρή μείωση, από 39,96% σε 37,30%, καθώς και των 50 ισχυρότερων προμηθευτών οι οποίοι, ενώ το 2000 έλεγχαν το 71,07% της αγοράς, σήμερα ελέγχουν ένα 68,68%.

Ποσοστιαία (%) συμμετοχή των προμηθευτών στον τζίρο των σούπερ μάρκετ


 

2000

2001

2002

10 πρώτοι προμηθευτές

39,96%

38,06%

37,30%

20 πρώτοι προμηθευτές

53,52%

51,61%

50,53%

50 πρώτοι προμηθευτές

71,07%

69,96%

68,68%

Μικροί προμηθευτές, private label και εισαγωγές

Στελέχη της αγοράς σχολιάζοντας τα προαναφερόμενα στοιχεία υποστηρίζουν ότι η μικρή συμπίεση των μεριδίων αγοράς των μεγάλων προμηθευτών οφείλεται κυρίως:

  • Στην επέκταση των αλυσίδων στην περιφέρεια, όπου δραστηριοποιούνται τοπικοί προμηθευτές, οι οποίοι αποκτούν έστω και περιορισμένα μερίδια στο σύνολο των πωλήσεων ενός σούπερ μάρκετ.
  • Στην επέκταση των private label κωδικών. Χρόνο με το χρόνο οι αλυσίδες επενδύουν όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς τους εξασφαλίζουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Οι πωλήσεις αυτών των κωδικών, καθώς και των first price προϊόντων, συμμετέχουν στον ετήσιο τζίρο των αλυσίδων σε ποσοστό από 5% έως 12%, που ελέγχεται από παλαιούς, αλλά και από νέους προμηθευτές.
  • Στη διενέργεια εισαγωγών τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τρίτα κράτη απ΄ ευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η σημασία των «καλών σχέσεων» με τις αλυσίδες

Επίσης, όπως επισημαίνεται, η εξασφάλιση υψηλής συμμετοχής στο τζίρο των σούπερ μάρκετ δεν εξαρτάται μόνο από τη δύναμη της προμηθεύτριας εταιρείας και από την ποιότητα και ζήτηση των προϊόντων της, αλλά και από τις σχέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει με τις αλυσίδες. Στην πράξη δηλαδή το καλό κλίμα συνεργασίας με ένα σούπερ μάρκετ αντικατοπτρίζεται στην εξέλιξη των ποσοστών με τα οποία συμμετέχει ο προμηθευτής στις πωλήσεις της αλυσίδας. Βέβαια οι ισχυροί προμηθευτές, με μεγάλους όγκους εσόδων, έχουν πάντα τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν υπό ευνοϊκότερες συνθήκες βελτιστοποίηση των πωλήσεών τους.

Τέλος τονίζεται ότι τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχουν οι 10 και οι 20 πρώτοι προμηθευτές στο σύνολο των ετήσιων πωλήσεων μιας αλυσίδας είναι αυξημένα από 2% έως και 5% σε όσες λιανεμπορικές επιχειρήσεις στηρίζουν περισσότερο την ανάπτυξή τους στην πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη.