Δημήτρης Στρατάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Unismack

Στη διεθνή συγκυρία αύξησης μεταφορικών, κόστους παραγωγής και στη γενικότερη αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας απέδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Unismack, Δημήτρης Στρατάκης, τη μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας στην ενδιάμεση χρήση της εταιρείας (01/07/2022 έως 30/06/2023) που δημοσιεύτηκε χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Η 16η εταιρική χρήση της Unismack εμφάνισε μείωση πωλήσεων κατά 48,15% σε σχέση με την προηγούμενη, από τα 12,8 εκατ. ευρώ, μόλις στα 6,64 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά 1,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους €329.574,89 στην αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση. Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, «η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Unismack οφείλεται βασικά στη σημαντική μείωση πωλήσεων και μεικτής κερδοφορίας και στην αύξηση των δαπανών λόγω της σημαντικής μείωσης πωλήσεων προς συγκεκριμένο πελάτη, οι πωλήσεις του οποίου κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων».

Ο πελάτης ήταν εταιρεία του εξωτερικού που διατηρούσε συμβόλαιο συνεργασίας παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με τη Unismack. Επιπλέον, αναφέρεται ότι «η αύξηση δαπανών οφείλεται στη σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους, αλλά και στη σημαντική αύξηση των τιμών πρώτων υλών και άλλων υλικών παραγωγής». Ο κ. Στρατάκης παραδέχτηκε στο FOODReporter ότι «η Unismack στην προηγούμενη χρήση πραγματοποίησε stepback» και ρόλο έπαιξαν οι μειωμένες παραγγελίες που μπορούσε να εξυπηρετήσει η εταιρεία στις ΗΠΑ, αφενός λόγω της… εκτόξευσης των ναύλων για τις υπερατλαντικές παραδόσεις, αφετέρου επειδή δεν είχε τεθεί ακόμη σε παραγωγική λειτουργία το εργοστάσιο στις ΗΠΑ (Μίσιγκαν). Επιπλέον, λόγω της κρίσης κόστους, οι ανά τις ΗΠΑ συνεργαζόμενοι λιανέμποροι σταμάτησαν απότομα τις προωθητικές ενέργειες στις κατηγορίες ενδιαφέροντος της Unismack, με αντίκτυπο στο συνολικό όγκο και αξία πωλήσεων.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι στην έως 30 Ιουνίου 2023 οικονομική χρήση της Unismack πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό. Η τρέχουσα ενδιάμεση χρήση, αναμένεται, σύμφωνα με τον Δημήτρη Στρατάκη, να υπερκαλύψει τα αρνητικά αποτελέσματα της προηγούμενης: Η δωδεκάμηνη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2023 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει σε κύκλο εργασιών τα 56 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο Ομίλου. Τα σχεδόν πενταπλάσια μεγέθη αξίας πωλήσεων συγκριτικά με την προπροηγούμενη χρήση εξηγούνται από νέες συνεργασίες με προμηθευτές εξωτερικού και σούπερ μάρκετ και από ανάπτυξη του εν Ελλάδι καναλιού πωλήσεων. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 75% του ετήσιου τζίρου της Unismack (95% διωτική ετικέτα, 5% η σειρά Mediterranean Snack Collection) και 25% πωλήσεις την Ελλάδα, με υπολογιζόμενη κερδοφορία μεταξύ 25% και 30% ανώτερης του 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter