Επενδυτικά το 2006 βρήκε τη Μετρό να έχει διαθέσει το ποσό των 15,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10,7 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, τα 4 εκατ. ευρώ σε άλλους τομείς, όπως οι νέες κεντρικές αποθήκες, οι αναβαθμίσεις καταστημάτων κά και 0,8 εκατ. ευρώ για τη μηχανογράφηση.

Φέτος, τα προς επένδυση κεφάλαια αναμένεται να είναι κατά πολύ υψηλότερα σε αξία. Εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 45 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών -περί τα 20 εκατ. ευρώ- να διατίθεται για τις νέες κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Από το υπόλοιπο του ποσού, περίπου 24,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την επέκταση του δικτύου πωλήσεων με νέες εμπορικές μονάδες και την αναβάθμιση των υπαρχόντων και περίπου 0,4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της μηχανογράφησης.