Σύμφωνα με έρευνα της IRI Hellas, η μεταβολή της μέσης σταθμισμένης τιμής βασικών κατηγοριών τροφίμων των σούπερ μάρκετ ήταν το 2009, έναντι του 2008, -0,3%. Αντίστοιχα, η μείωση στο «καλάθι» των κατηγοριών non-food ήταν την ίδια περίοδο -0,57%. Τα στοιχεία της IRI Hellas αποτελούν μια εμπεριστατωμένη καταγραφή της πορείας των τιμών βασικών κατηγοριών προϊόντων.

Οι κατηγορίες των τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της έρευνας αντιπροσωπεύουν μερίδιο 44,99% επί των συνολικών πωλήσεων τροφίμων μέσω των σούπερ μάρκετ και 33,23% του συνόλου των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχα, το «καλάθι» των non-food περιλαμβάνει κατηγορίες που πραγματοποιούν το 43,82% των πωλήσεων non-food στα σούπερ μάρκετ και 11,54% του συνόλου των πωλήσεων των αλυσίδων.

Οι τιμές προέρχονται από EPOS συστήματα των καταστημάτων σούπερ μάρκετ και υπέρ μάρκετ και αφορούν στη μέση σταθμισμένη τιμή ανά μονάδα όγκου για ολόκληρη την κατηγορία που εξετάζει η ανάλυση. Επομένως, λαμβάνονται υπόψη αυξήσεις ή μειώσεις βασικών τιμών, προωθητικές τιμές, δωρεάν προσφερόμενος όγκος, ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κλπ.

Αντίστοιχα, ο πίνακας με τις μεταβολές τιμών των non-food περιέχει ενδεικτικές κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, προϊόντων ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

Δείτε τους πίνακες με τις διακυμάνσεις των προϊόντων