Τη «Συμφωνία Αξιοπιστίας» μεταξύ των μεγαλύτερων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην Ελλάδα, για τη δημιουργία του «Σήματος Αξιοπιστίας Tic Hellas» παρουσίασαν στις 12 Ιουνίου τα μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου της ελληνικής αγοράς. Απευθύνονται στην ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, για κοινά αποδεκτό, υψηλού επιπέδου, πλαίσιο ποιότητας και λειτουργίας.

Το «Σήμα Αξιοπιστίας» θα ταυτίζεται μονοσήμαντα με υψηλή ποιότητα, για κάθε πιστοποιημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα εκδίδει πιστοποιητικά, ως κοινό παρονομαστή αξιοπιστίας, για χρήση εντός και εκτός Ελλάδος. Η αναγνώριση αποτελεί κρίσιμο βήμα προς την βελτίωση των υπηρεσιών επιθεώρησης, δοκιμών και πιστοποίησης, εργαλεία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας εντός ευρωζώνης.

Παράγοντας στήριξης αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ώστε να εξασφαλιστούν αναγκαίοι πόροι προς τον κοινό σκοπό ποιότητας και αξιοπιστίας σε δοκιμές, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις. Στο πρώτο ΔΣ του Tic Hellas πρόεδρος αναλαμβάνει ο Μελέτης Τζαφέρης (Swiss Approval), αντιπρόεδρος ο Χαράλαμπος Αγγελούδης (TÜV Austria Hellas), γραμματέας ο Θωμάς Αραπογιάννης (TÜV Hellas – TÜV Nord), ταμίας η Άθη Χαλκιοπούλου (Eurocert), μέλος ο Ηλίας Ροντογιάννης (Biohellas) και αναπληρωματικό μέλος ο Κωνσταντίνος Αντωνιάδης (Emicert). Συμμετέχουν ακόμη οι ΔΗΩ και Bureau Veritas Hellas.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter