Τις προτάσεις του καταναλωτικού κινήματος, σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, απευθύνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών στους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Τους ζητά, ως μέλη του νέου Ευρωκοινοβουλίου, να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ετικέτες των συσκευασιών θα προσφέρουν σαφή και αληθή ενημέρωση στους καταναλωτές για την ποιότητα των τροφίμων, να προωθήσουν σαφείς περιορισμούς στη διαφήμιση-προώθηση προϊόντων που απευθύνονται στα παιδιά και να μεριμνήσουν αφενός για την προστασία των καταναλωτών από τα διατροφικά σκάνδαλα και αφετέρου να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις θέσεις του κινήματός τους στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες τροφίμων.

Μέσω ενός οδηγού, που φέρει τον τίτλο «Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Καταναλωτών», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός απευθύνεται στους υποψήφιους ευρωβουλευτές -και δη σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο- ώστε να είναι πιο άμεσος στην επικοινωνία μαζί τους.

Πολιτική δέσμευση

Συγκεκριμένα ζητά:

  • Να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν σαφή και αληθινή ενημέρωση για την ποιότητα των τροφίμων, με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής απλοποιημένης σήμανσης, βάσει των χρωμάτων του φωτεινού σηματοδότη στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας κάθε προϊόντος. ‘Ετσι, οι καταναλωτές θα μπορούν άμεσα να πληροφορούνται για τα ποσοστά των τεσσάρων θρεπτικών συστατικών των τροφίμων που παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην υγεία μας -δηλαδή για τα λιπαρά, τα κεκορεσμένα λιπαρά, τα σάκχαρα και το αλάτι. Να διασφαλιστεί, επίσης, ότι, πρώτον, στο πίσω μέρος της συσκευασίας θα αναφέρονται διατροφικές πληροφορίες για τα προαναφερόμενα στοιχεία, όπως και για τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τις φυτικές ίνες και τα τρανς λιπαρά οξέα και, δεύτερον, ότι οι ετικέτες των τροφίμων θα είναι ευανάγνωστες, με σαφή αντίθεση στα χρώματα των γραμμάτων και του φόντου και με αρκετά μεγάλου μεγέθους χαρακτήρες γραμμάτων.
  • Να ασκηθεί πίεση, ώστε τα τρόφιμα που είναι υγιεινά και συμμορφώνονται με τις αρχές της αειφορίας να είναι διαθέσιμα σε μεγαλύτερο βαθμό και προσβάσιμα από όλους τους καταναλωτές.
  • Να επιδιωχθεί ο περιορισμός στην προώθηση προϊόντων με στόχο τα παιδιά, όσον αφορά στα τρόφιμα και τα ροφήματα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, σάκχαρα ή αλάτι. Στους περιορισμούς αυτούς πρέπει να υπαχθούν όλες οι τηλεοπτικές διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες μεταξύ 06:00 και 21:00, καθώς και τα τυχόν προγράμματα που παρακολουθούνται κυρίως από παιδιά. Οι περιορισμοί αυτοί να επεκταθούν, με σκοπό να καλύψουν όλες τις μορφές των τεχνικών προώθησης προϊόντων.
  • Να εφαρμοστούν στην πράξη, να παρακολουθούνται κατάλληλα, και σε καμία περίπτωση να μην αποδυναμωθούν οι κανόνες που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών από τα μεγάλα διατροφικά σκάνδαλα.
  • Να ληφθούν υπόψη η ασφάλεια και η αποδοχή ή μη του καταναλωτή, όταν διαμορφώνονται πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τις νέες τεχνολογίες τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της κλωνοποίησης ζώων και της νανοτεχνολογίας.
  • Να διακοπεί κάθε πρωτοβουλία υπονόμευσης των κανόνων υγιεινής τροφίμων της ΕΕ.