Στις Αχαρνές Αττικής βρίσκονται τα γραφεία και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Tomra Collection Greece, όπου πραγματοποίηθηκαν εγκαίνια την περασμένη εβδομάδα. Στόχος της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Όσλο, είναι η προώθηση καινοτόμων λύσεων για συλλογή και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων συσκευασιών ποτών, εντός και του σχεδιαζόμενου πλαισίου για το σύστημα εγγυοδοτικής ανακύκλωσης στη χώρα μας (Deposit Return Scheme, DRS), το οποίο, πάντως, παραμένει ακόμα «ορφανό» από φορέα.

Σύμφωνα με την Tomra, «η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση εμπρός στην ανάγκη εξάλειψης του φαινομένου της ταφής πλαστικών στις χωματερές». Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης στο εθνικό δίκαιο δεσμεύει την Ελλάδα στην υιοθέτηση του DRS.

Η τεχνολογία και εμπειρία δεκαετιών της Tomra στην ανακύκλωση συσκευασιών ποτών, έχουν οδηγήσει σε συλλογή πλαστικών φιαλών έως και 98% στη Νορβηγία. Επιχειρησιακά αποφασίστηκε θυγατρική του Ομίλου να πάρει τη σκυτάλη από την επίσημο αντιπρόσωπο, Alpe-Tech, ώστε να δημιουργήσει κόμβο υποστήριξης αυτόματων μηχανημάτων RVMs (Reverse Vending Machines) και αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών. Η ανακύκλωση μέσω RVMs επιτρέπει τη βέλτιστη συλλογή και ταξινόμηση των ανακυκλώσιμων υλικών, δίχως επιμόλυνση και τη μετατροπή σε νέες φιάλες και κουτάκια.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter