Σε 60 τουλάχιστον ελεύθερα επαγγέλματα επικρατούν γραφειοκρατικές στρεβλώσεις και περίπλοκες διαδικασίες, ενώ 15 από αυτά διέπονται από κανόνες «κλειστού κληρονομικού δικαίου». Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση-εισήγηση του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα κλειστά επαγγέλματα


Σε 60 τουλάχιστον ελεύθερα επαγγέλματα επικρατούν γραφειοκρατικές στρεβλώσεις και περίπλοκες διαδικασίες, ενώ 15 από αυτά διέπονται από κανόνες “κλειστού κληρονομικού δικαίου”. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση-εισήγηση του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα κλειστά επαγγέλματα.


Μέσα σ’ αυτά τα 15 επαγγέλματα το ΚΕΠΕ κατατάσσει και τους περιπτερούχους. Στην εισήγησή του το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι η απλούστευση των διαδικασιών και το άνοιγμα των επαγγελμάτων εκείνων που λειτουργούν ως “κλειστές λέσχες” θα έχει τεράστιο όφελος για την ελληνική οικονομία, αφού θα ενισχυθεί η ανάπτυξη από 0,8% έως 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα θα τονωθεί σημαντικά η απασχόληση.

Τα δεκατέσσερα άλλα κλειστά επαγγέλματα που θα εξετασθούν (μαζί με τους περιπτερούχους) πρώτα από το υπουργείο Οικονομικών είναι: δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, φαρμακοποιοί, χρηματιστές, ορκωτοί λογιστές, φυσιοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, μεσίτες, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτου και φροντιστήρια.

Το χρονοδιάγραμμα


Για τα 15 αυτά επαγγέλματα το ΚΕΠΕ προτείνει την απλούστευση των διαδικασιών και την άρση όλων των φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο νέων επαγγελματιών στο χώρο άσκησης καθενός από αυτά τα “κλειστά” επαγγέλματα. Το ΚΕΠΕ εισηγείται την κατάργηση όλων των ευνοϊκών προνομίων και την καθιέρωση κανόνων άσκησης του επαγγέλματος με κριτήρια ελεύθερης και ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς.

Επειδή το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και είναι αρκετά “ευαίσθητο”, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννος Παπαντωνίου θα προχωρήσει στη διευθέτησή του χωρίς να προκαλέσει αντιδράσεις με αιφνιδιαστικές και τελεσίδικες αποφάσεις. Έχει αποφασιστεί ευρύτατος διάλογος με όλες τις συνδικαλιστικές – επαγγελματικές οργανώσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεδρίαση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία θα έχει διευρυμένη σύνθεση, αφού θα συμμετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία.