Η Boussias διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα Vegan Awards ’22, που αποσκοπούν στην ανάδειξη, επιβράβευση και καινοτοµία των προϊόντων και υπηρεσιών εταιρειών που προάγουν το vegan lifestyle, δηλαδή της σχετικής βιοµηχανίας τροφίµων, καλλυντικών προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, συµπληρωµάτων διατροφής, απορρυπαντικών, ρούχων και αξεσουάρ µόδας, και των συναφών υπηρεσιών. Σκοπός των Vegan Awards ’22 είναι η προβολή των vegan εταιρειών και Start -Ups, που δημιουργούν σταδιακά µια νέα αγορά µε διαφορετική ηθική και κοινωνικά συμφραζόμενα, και η επικοινωνία των βραβευμένων προϊόντων και υπηρεσιών τους στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για µια µοναδική ευκαιρία αναγνώρισης και διάκρισης των επιτευγμάτων ενός από τους πλέον αναπτυσσόμενους σήμερα κλάδους παγκοσμίως.