Τα 2,6 εκατ. ευρώ αγγίζει η νέα επένδυση εφοδιασμού της Thraki Logistics Center ΙΚΕ, η οποία εγκρίθηκε από τον τομέα Μακεδονίας και Θράκης της γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και υπήχθη στις διατάξεις του καθεστώτος ενίσχυσης των τομέων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο, ακριβούς εγκεκριμένου επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ύψους €2.589.384,40, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας μονάδας logistics, με συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες μεταφοράς, αλλά και διαχείρισης εφοδιασμού με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα ή μέσω αλυσίδων μεταφοράς τρίτων παρόχων. Η νέα μονάδα εφοδιασμού σχεδιάζεται να κατασκευαστεί πλησίον των υπαρχόντων εγκαταστάσεων της εταιρείας στη βιομηχανική περιοχή Ξάνθης.

Η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου εξασφάλισε στη Thraki Logistics Center ΙΚΕ την επιχορήγηση του 69,65% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή ποσό €1.803.569,08, σε δύο φάσεις έγκρισης παροχής κρατικής επιχορήγησης μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της περιγραφόμενης επένδυσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter