Στις 10 Αυγούστου δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση, με θέμα τον τελικό καθορισμό των μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, η οποία αποβλέπει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και στην αλλαγή των σχετικών νοοτροπιών υπέρ της καθιέρωσης της τσάντας μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων.

Στο πλαίσιό της, ορίζεται ανταποδοτικό τέλος 3 λεπτών ανά λεπτή πλαστική σακούλα μιας χρήσης (πάχους 0-50μm) το 2018 (με εξαίρεση τις πλαστικές σακούλες πάχους μικρότερου των 15μm, που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων) και 7 λεπτών από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα καταναλωτή που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ σε δείγμα 530 ατόμων από όλη τη χώρα, μόλις 1 στους 10 καταναλωτές είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει για τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, ενώ κατά το 57% δηλώνουν ότι προτίθενται να χρησιμοποιούν τσάντες πολλών χρήσεων. Κατά το 33% δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ακόμα τι θα πράξουν, πράγμα που δείχνει ότι απαιτείται η οργανωμένη παρέμβαση ενημέρωσης από την πολιτεία, την επιχειρηματική κοινότητα και τις ενώσεις καταναλωτών.

Σήμερα οι 2 στους 3 καταναλωτές δηλώνουν ότι κατέχουν κάποιου είδους τσάντα πολλαπλών χρήσεων, αλλά μόλις κατά το 8% την χρησιμοποιούν συστηματικά και κατά το 23% συχνά, ενώ ο ένας στους δύο δεν τις χρησιμοποιεί, επειδή δεν το θυμάται. Πάντως, κατά το 92% συμφωνούν ότι οι σακούλες πρέπει να μειωθούν και δη κατά το 64% θεωρούν πως πρέπει να απαγορευτεί εντελώς η διάθεσή τους. Υπενθυμίζεται ότι οι πλαστικές σακούλες που διατίθενται ετησίως στην εγχώρια κατανάλωση από όλο το φάσμα των λιανεμπορικών δραστηριοτήτων υπερβαίνουν τα 4,5 δισεκατομμύρια, ήτοι τις 400 σακούλες ανά κάτοικο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΕΛΚΑ.